Blogs

« Back

Obracať alebo neobracať ? - Priťahovať !!!

Na stránke POSTOY.sk portálu bol uverejnený článok o obracaní neveriacich na vieru... V následnej diskusii sa diskutujúci dotkli základných myšlienok ku tejto téme. Myslím, že sa tu prejavilo dosť nešťastné ponímanie apoštolátu a evanjelizácie. Teda - ako násilné odovzdávanie viery. Takto to ale málokedy funguje!

Obracať alebo neobracať ? - Priťahovať !!!


   Najlepší je osobný príklad ! Príklad radostného prežívania prítomnosti sviatostného Ježiša v našich srdciach! Ako uverí človek, ktorého v živote stretneme, že ho Boh miluje, keď ten človek necíti z nášho srdca lásku - Živého Boha? Je to náročné, to je pravda. Znamená to niekedy aj : " Nastaviť druhé líce ... ". Alebo : " Ísť s prosiacim aj druhú míľu ... " j keď sa mi nechce. Alebo aj , keď Ťa poprosí niekto, aby si urobil niečo, a Tebe sa nechce, tak to urobíš ( hoci s premáhaním, ale z lásky k Bohu a ku blížnemu ), a ešte sa spýtaš : " A čím by som Ti mohol ešte poslúžiť ? " Takéto : " Nastavenie druhého líca ..." je vyjadrením živej viery plnej lásky, ktorá je nádherná a príťažlivá! A o to ide !!! My nemáme tlačiť do viery, my máme priťahovať k Ježišovi ! Vlastne máme sa dať k dispozícii, aj naše srdcia, telá a životy Bohu Otcovi, aby cez nás aj nami prežívanou láskou k blížnemu, láskou ktorú cítiť, Boh priťahoval ľudí k Ježišovi. Spomeňme si na slová Pána Ježiša : " Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju Ľudia pošliapali.!" ( Mt 5,13 )
Pripomeňme si aj slová:
" Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. " ( Mt 5, 19 )

Alebo: Ako nám uverí niekto, že Boh je milosrdný, keď my sami nekonáme milosrdenstvo? Napríklad : Ubližujúcim odpúšťať ! - vieme , že to je jeden zo skutkov milosrdenstva podľa učenia Cirkvi. Tiež : Krivdu trpezlivo znášať ! - znamená aj neplácať zlým za zlé. Pomáha aj Zlaté pravidlo : " Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. " ( Mt 7,12 )
 Nemyslite si, že to je bez odmeny od Ježiša. Svedčia o tom aj Ježišove blahoslavenstvá. A my mu predsa veríme ! Jedno blahoslavenstvo hovorí : " Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo." ( Mt 5,7 ) Áno, niekedy je to také ťažké... Ale, ak poprosíme - Ježiš nám dá silu!!! Hovorí a povzbudzuje nás : " Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! " ( Mt 7,7 ) Ďalší skutok milosrdenstva je " Za živých a mŕtvych sa modliť. " Ak vy budete predchádzať svoj apoštolát a evanjelizáciu modlitbou za tých, ktorí vás budú počúvať a pozerať váš príklad viery, uvidíte zázraky! Tiež veľmi posiluje apoštolát aj obetovanie svätého prijímania na úmysly apoštolátu a evanjelizácie, aj za našich poslucháčov. Vtedy budeme mať silu s láskou v srdci svedčiť o živom Bohu v našich srdciach! A keď takto budeme postupovať : 1. Najprv slušne nadviažeme rozhovor ( pozdrav a tak.. ).
 2. Potom sa milo spýtame, či im môžeme niečo povedať. 3. Ak súhlasia, môžeme im povedať s láskou v srdci: " Pán Boh Vás má rád, a chce, aby ste boli šťastný, a prišli do Neba " Takto nám to pôjde. Asi sedem krát som to skúsil, a oni to vždy počúvali a prijali s radosťou ! Takýmto spôsobom môžme pripraviť pôdu ľudských sŕdc pre siatie Božieho slova.
Myslím, že toto je jeden z možných príťažlivých spôsobov šírenia viery. U mňa funguje!

Tiež je dobré svedctvo, keď so Živým Bohom srdci dávame hladným jesť, smädným piť, alebo aj inak pomáhame núdznym. S láskou, tak , aby bolo cítiť našu " slanosť " - láskavosť. Vtedy bude naše apoštolovanie hodnoverným. A neveriaci budú Boha hľadať !!! Nebudú sa báť pripustiť, že Boh jestvuje. Lebo uveria, že ich Boh má rád.

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.

javax.portlet.title.BGTCG