Blogs

« Back

Pomoc pre štúdium kresťana...

Pomoc pre štúdium kresťana...

Hovorí sa: ,,Dobrá rada nad zlato." Ak máme nejaké zámery, a nemáme dostatok informácií, cítime sa stiesnene. Vtedy nám dobre padne vhodné praktické usmernenie... Aj pri štúdiu, aj pri duchovnom štúdiu...

   Školský rok sa pomaly končí, a každý sa samozrejme teší na prázdniny. Ešte pár známok opraviť. To je život na škole. 
Ale v živote po ukončení školy sa človek musí často znovu učiť. Na zvýšenie kvalifikácie, rekvalifikáciu, alebo na získanie mnohých certifikátov, pre ktoré sa treba pripravovať a zožiť rôzne skúšky. 
   V živote kresťana je štúdium veľmi dôležité. Jednak na príprave pred prijatím sviatostí, ale aj pri štúdiu a rozjímaní Božieho Slova. Nemenej dôležitá je aj študijná príprava kresťana na stredných a vysokých školách na dobré vykonávanie svojho povolania v zamestnaní. Dobrá študijná príprava je dôležitá pri získavaní Výučného listu, maturitného vysvedčenia, skladania skúšok a štátnic na školách. To má často zásadný vplyv na budúcnosť študenta. Aj kresťan potrebuje preukázať svoju prípravu na zamestnanie. Potrebuje často rôzne certifikáty z kurzov, v ktorých si rozširuje svoje znalosti, zručnosti, šikovnosť. Tie využije pre kvalitné vykonávanie svojich povinností v práci. Predtým potrebuje dobrú študijnú prípravu. 

   Škola pomôže naučiť sa vedomosti, ale pomôže naučiť sa aj postupy pri učení. Niekdy však chýbajú niektoré študijné postupy, ktoré by mohli veľmi urýchliť a skvalitniť študijnú prípravu pred skúškou. Je mnoho dobrej literatúry o študijných postupoch. Niektoré sú rozsiahle, a za platbu, niektoré sú zdarma.
Ku tým zdarma som pridal aj svoj ebook ,,Ako sa učiť a naučiť", ktorý si môžete ZDARMA stiahnuť  na: https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Ako+sa+u%C4%8Di%C5%A5%20a+nau%C4%8Di%C5%A5%20-+ebook/4fb22c3f-59d9-4d8a-b794-96c83d97eeeb 
Ebook je orientovaný viac prakticky na účinné študijné postupy, ktoré sú overené, a tipy na zdar v štúdiu. 
Nech sa vám darí!
 

javax.portlet.title.BGTCG