Blogs

« Back

Riešenie vyhorenia = väčšia dôvera voči Bohu

Riešenie vyhorenia = väčšia dôvera voči Bohu

Aktívnemu kresťanovi sa môže stať, že sa po čase vyčerpá. Vyhorenie spôsobuje ochabnutie aktivít. Aktívny kresťan už nie je schopný väčšej horlivosti. Sám tento problém nevyrieši... Ako ďalej?...

   Svieca horí, vydáva svetlo a teplo. Pritom sa zmenšuje a stráca sily. Aj horlivý kresťan nemá stále rovnakú výkonnosť. Pán Boh môže toto na nás dopustiť, aby sme si nenamýšľali o svojej úžasnosti. A nezostali na svojej ceste k dokonalosti na úrovni, ktorá by nás uspokojovala a ... uspávala. Nemôžeme si nahovárať, že sme vynikajúci stále. Sme len ľudia, a starneme, slabneme. Aj aktívny kresťan môže pri svojich aktivitách minúť veľa svojich síl. A práve o tom to asi je... Ak si namýšľame, môže sa stať, že nás pokúša pýcha, a my si namýšľame o sebe veci, ktoré sa Bohu nepáčia. 
   Keď Ježiš žiadal svojich učeníkov v Zelený štvrtok, aby sa modlili, kým sa on modlí obďaleč, jeho učeníci len zaspávali. Ježiš ich neodsúdil. Mal pochopenie, ktoré vyjadril aj slovami:,, Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé." ( Mk 14,38 ) Tak aj naše sily sa môžu oslabiť. A ak sa pokorne, v dôvere voči Bohu, neskloníme pred Pánom, môžu naše sily veľmi ochabnúť. Ježiš hovorí: ,, Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." ( Jn 15,5 ) Teda aj na svoje náboženské a apoštolské aktivity potrebujeme milosť od Pána Boha, bez ktorej toho veľa neurobíme. Musíme pred Pána predstúpiť s celou svojou biedou a slabosťou, vedomí si svojej slabosti a závislosti od milosti Božej. A potom s dôverou prosiť... Prosiť o pomoc Božiu pre nasledujúcu službu Dobrému Pánu Bohu. Jedine s dôverou... Možno nás môžu inšpirovať aj slová: ,, Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová, a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný." ( Ž 55,23 ) 
   Preto, keď príde vyhorenie,a nevládzeme vykonávať pre Pána toľko, ako predtým, pokojne a s dôverou to predložme pred Boha v modlitbe za naše posilnenie od Pána v službe pre neho. Potom zotrvajme v dôvere voči nemu, že on nám pomôže podľa svojho uváženia. Povzbudzujú nás ku tomu aj slová z Písma: ,,Na neho hľadte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. ( Ž 34,6 ) Zároveň nás povzbudzujú aj slová: ,,Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
( 1 Kor 10,13 )

 Takže riešením nášho vyhorenia je aj modlitba vo väčšej dôvere voči Dobrému Pánu Bohu, že nás posilní a podrží v našej horlivosti v láske voči Bohu a blížnym. Potom treba vydržať v dôvere voči Bohu aj v ďalších náboženských  a evanjelizačných aktivitách.

javax.portlet.title.BGTCG