Blogs

« Back

Spočinúť s Ježišom v srdci...

Spočinúť s Ježišom v srdci...

Ježiš je náš najmilší brat, ktorý nás čaká v Nebi. Ale my môžeme už teraz...

   Ak máme Sviatostného Ježiša Krista práve v srdci, môžeme viac prežívať jeho prítomnosť v tichých chvíľkach všedného aj sviatočného dňa! 

            Môžeme jednoducho SPOČINÚŤ S JEŽIŠOM V SRDCI...

kontemplovať Ježiša v našom srdci. duchovne vychutnávať, a sýtiť svoju dušu a srdce prítomnosťou Sviatostného Ježiša v nás...

javax.portlet.title.BGTCG