Blogs

« Back

Tvorivá sila spoločenstva v apoštoláte

Tvorivá sila spoločenstva v apoštoláte

Hovorí sa: " Viac hláv - viac rozumu." Alebo aj: " Viac očí viac vidí." Tieto ľudové múdrosti hovoria o sile spoločenstva. Iste sme sa už v živote viac krát presvedčili, že spoločnými silami viac zvládneme. Toto platí aj pri apoštoláte našich spoločenstiev. ... na slávu Božiu... a na spásu ľudí... Pritom nám môže pomôcť aj lepšie a intenzívnejšie využívanie tvorivosti. Ako na to?

  Mnohých ľudí priťahuje umenie svojou krásou. Umelci zanechali po sebe obdivuhodné diela, ktoré oslovujú počas stáročí mnohé generácie obdivovateľov. Tvorivé využitie rôznych umeleckých techník pomohlo ku vzniku mnohých prekrásnych diel. Tvorivosť ľudí prináša mnoho ovocia v podobe nádherných obrazov, sôch, stavieb chrámov ale aj nádherných hudobných skladieb, piesní a literárnych diel. Človek svojou tvorivosťou nasleduje svojho Stvoriteľa. Ako malé dieťa napodobuje svojho rodiča, tak človek tvorí svoje diela. Na slávu Božiu. Ak človek koná dobré - je to aj na radosť Bohu. 
   Okrem osobnej tvorivosti človeka pozná kultúrny poklad ľudstva aj spoločné diela viacerých ľudí. Nádherné stavby, orchestrálne reprodukovanie hudobných skladieb či spoločné gymnastické zostavy športovcov môžu pohladiť nejedno ľudské srdce. Spočnými silami sú vytvorené aj cesty či divadlá. Ale spojenie síl viacerých ľudí potrebujú aj kultúrne akcie. Aj omše sú slávené hlavne v spoločenstve veriacich. Tu sa veľmi prejavuje sila a krása spoločenstva. Oslavuje sa Božia láska a láska medzi ľuďmi. Táto láska pozýva ľudí k sebe do spoločenstva s Bohom
a bratmi a sestrami v Kristovi. Boh chce ponúknuť svoje milosti, a chce osloviť všetkých ľudí. Posiela aj nás - svoje dietky v Cirkvi, aby sme aj my privádzali blížnych k Bohu. Na to slúži náš apoštolát - naše živé svedectvo živou vierou v láske. Či už osobný - jednotlivo, alebo apoštolát spoločenstva - spoločne. 
Život prináša mnoho rôznych udalostí a situácií. Aj v nich treba svedčiť živou vierou. Niekedy na to jeden človek nestačí. Vtedy je dobré spojiť sily viacerých kresťanov - použiť silu spoločestva. Pritom môže veľmi pomôcť práve tvorivosť. Aj tvorivosť spoločenstva. 
   Viac sa môžete dočítať v ebooku " Tvorivý apoštolát spoločenstva" ( NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE !), ktorý si môžete zadarmo stiahnuť, keď kliknete na:
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Tvoriv%C3%BD%20APO%C5%A0TOL%C3%81T+spolo%C4%8Denstva+-+NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/0c39d479-5b43-4f93-87ea-a66383f1e3f5
( Staršia neplatná verzia na:
http://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Tvoriv%C3%BD%20APO%C5%A0TOL%C3%81T+spolo%C4%8Denstva/0c39d479-5b43-4f93-87ea-a66383f1e3f5 ) 


Prajem veľa pohody a úspechov pri práci s týmto ebookom.
 

javax.portlet.title.BGTCG