Blogs

« Back

Účinnosť apoštolátu

Účinnosť apoštolátu

Mnohí sa snažíme apoštolovať čo najlepšie podľa svojich síl a možností. Jedna vec je snaha, a druhá - výsledky. Možno je niekto sklamaný, keď je málo tých, ktorí počúvajú jeho hlas. Ale aj tak treba vytrvať...Výsledky prídu...

   Človek robí veľa aktivít, a zaujíma ho, že s akými výsledkami. Nikto nerobí rád zbytočnú robotu, ktorá neprináša požadované výsledky. Otázka je, či nie sme len nedočkaví. Spomeňme si na slová Pána Ježiša: ,, Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!" ( Mt 7,7 ) Je to prisľúbenie, že naša dôvera voči Bohu bude úspešná. Ak prosíme s vierou, a je to dobré pre našu spásu, tak nás Dobrý Pán Boh vyslyší. Tak isto aj náš apoštolát môže byť veľmi požehnaný, ak je spojený s láskou, vierou a dôverou Bohu... Viac v ebooku, ktorý si môžete stiahnuť zadarmo ( NOVÁ AKTUALIZÁCIA ! )
na Mojej komunite ak kliknete na:
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/%C3%9A%C4%8Dinnos%C5%A5%20apo%C5%A1tol%C3%A1tu+%28%20Aj+laick%C3%A9ho+%29%20-+NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/0c125e9f-2cff-4796-bbdf-8aa19368b34b

( Starý neplatný link na:
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904683/%C3%9A%C4%8Dinnos%C5%A5%20apo%C5%A1tol%C3%A1tu+%28%20Aj+laick%C3%A9ho+%29%20-+Druh%C3%A9%20vydanie/0c125e9f-2cff-4796-bbdf-8aa19368b34b )

Môže vám pri apoštoláte veľmi pomôcť!...

javax.portlet.title.BGTCG