Blogs

« Back

víťazstvo pomocou dobra...

víťazstvo pomocou dobra...

každý z nás sa v živote musel boriť s ťažkosťami. Niekedy je to boj so zlom. Ako účinne premáhať zlé pomocou dobra, môže usmerniť aj nový ebook pod názvom ,,Víťazstvo pomocou dobra"... Ebook je zdarma.

   Dnešná doba je plná mnohých zápasov a bojov. kresťania sa okrem źivotných zápasov stretávajú aj s duchovným zápasom. Každému kresťanovi záleží na vťazstve dobra na svete. Záleźí mu na spáse každého človeka.
   Je mnoho spôsobov, ako viesť duchovný boj s nepriateľom našej spásy. Jedným z nich môže byť aj pomoc dobra, keď sa snažíme aktívne zápasiť a víťaziť pomocou dobra. Postupujeme v zmysle: ,,Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. ( Rim 12,21 )
   O tejto možnosti sa hovorí v novom ebooku pod názvom ,,Víťazstvo pomocou dobra".  ( NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE ! ), je možné zadarmo stiahnuť
na: https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/V%C3%8D%C5%A4AZSTVO+POMOCOU+DOBRA+-+Nov%C3%A9%20aktualizovan%C3%A9/a677a1dc-9123-42c8-8a95-c038a4887ba5
 ( starý neplatný  link:  https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/V%C3%8D%C5%A4AZSTVO+POMOCOU+DOBRA+-+Ebook+2.+doplnen%C3%A9%20vydanie/a677a1dc-9123-42c8-8a95-c038a4887ba5 )

Prajem veľa Božieho požehnania v zápase o víťazstvo dobra aj vo vašom živote. Možno aj pomocou tohto ebooku...

javax.portlet.title.BGTCG