Blogs

« Back

Záštita kríža?..

Záštita kríža?..

Motto: ,, Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia." ( Rim 8,28 )

  Patrím medzi tých, čo majú tiež svoj kríž. V živote sa mi stalo, že to, čo iní považujú za nešťastie, sa mi stalo požehnaním. Môj kríž mi dokonca pomáha na ceste do nebeskej vlasti. Je mi oporou a záštitou. Pripomína mi kríž nášho Spasiteľa. Možno, že pomáha zadržovať spravodlivý trest, keď Božej spravodlivosti pripomína Kristov kríž. A tak sa mi kríž, ktorý nesiem na svojom chrbte, stal záštitou. Chráni ma aj od útokov zlého od chrbta...

javax.portlet.title.BGTCG