Blogs

« Back

Zložiť svoje starosti

Zložiť svoje starosti

 V Starom Zákone vo Svätom Písme je napísané: ,, Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová, a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný." ( Ž 55, 23 ) Ježiš aj nás povzbudzuje, keď : ,, ...povedal predstavenému synagógy: ,Neboj sa len ver!´" ( M 5,36 ) V Novom Zákone sú aj tieto Ježišove slová: ,, Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň." ( Jn 6,40 )  To sú slová veľkého povzbudenia pre nás do našich každodenných zápasov a skúšok. Tiež platí: ,,Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." ( Jn 15,5 )    Preto teda: ,,  Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová, a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný." ( Ž 55, 23 ) Tak aj kľudne s dôverou vyznaj Pánovi: ,,Svoju starosť o to, aby som vydržal v skúškach, v pokušeniach, v krížoch a trápeniach môjho života, skladám na Teba Pane Bože. Amen." 

javax.portlet.title.BGTCG