Blogs

Dá sa postiť aj tak, že by sme sa najedli ?

Aj keď téma pôstu sa hodí viac na Pôstne obdobie, môžeme určitý pôst zapojiť tiež do Adventného obdobia, ako duchovný dar, prinášaný nami pre Božie Dieťa-Ježiška. Vo všeobecnosti, keď sa hovorí o postení sa, niekomu možno príde na um diéta. Či už zdravotná, alebo očistná, vegetariánska, a t. p.. Nám kresťanom príde na um pôst, ako odpoveď na výzvu k pokániu, ako sebazapieranie, ako cvičenie sa v duchovnom boji, ako služba Pánovi. Ku pôstu nás vyzýva Pán Ježiš, aj Cirkev v pôstnom období, aj mimo neho. Je známe, že mnohí svätci pridávali ku svojim modlitbám aj pôsty, či iné sebazaprenia. Na posilnenie úmyslov svojich modlitieb. Mnohí radoví veriaci ale ťažko pracujú, a intenzívnejší pôst by mohol poškodiť ich zdravotný stav. Tak isto ťažko a dlhodobo chorí si musia dávať pozor na primeranú mieru, aby si nepoškodili zdravie ešte viac. Napríklad cukrovkári musia jesť viacej mäsa a menej sladkého. Zdraví ľudia môžu veľmi obmedziť konzumáciu mäsa. Avšak: Ako sa môžeme postiť aj tak, že by sme sa najedli?...
Read More About Dá sa postiť aj tak, že by sme sa najedli ? »

Cesta milosrdenstva - Cesta lásky - Cesta ku Bohu

človek vo svojom živote kráča ku svojim cieľom rôznymi cestami. Jeho túžby ho vedú rôznymi smermi. Každý však smeruje ku opusteniu tohoto sveta, a ku stretnutiu s Ježišom pri osobnom súde. Kam bude človek smerovať potom ? Čo bude počuť z úst Toho, ktorému patrí všetko ? Aj právo rozhodnutia pri Poslednom súde. Spomeňme si na podobenstvo o delení ľudí pri Poslednom súde na "ovce" a "capov"... Podľa toho, ako prakticky vo svojom živote poslúchali Jeho slovo a žili praktickú lásku. Ku Bohu, a ku svojim blížnym. - Akou cestou sa uberali vo svojom živote...
Read More About Cesta milosrdenstva - Cesta lásky - Cesta ku Bohu »

Spásu si môžeme poistiť !

V dnešnom svete na človeka striehne mnoho nebezpečenstiev. Spôsobuje to často nepokoj a strach. Strach z choroby. Že ma niečo zrazí, že sa zmrzačím, ... Každý chce byť chránený. Preto sa mnohí zabezpečujú u komerčných poisťovní poisteniami rozličného druhu. Jestvuje však omnoho dôležitejšia vec, ktorú by sme si chceli asi všetci zaistiť - večnú spásu - večný život v Nebi s Ježišom. Je to možné !!!
Read More About Spásu si môžeme poistiť ! »

Nezakop svoj Talent !

Každý správny kresťan - katolík sa snaží, ako len môže, čo najviac sa zapáčiť Bohu zachovávaním Jeho prikázaní, plnením Jeho vôle, konaním dobrých skutkov. Je tu však ešte jeden faktor, ktorý možno niekto podceňuje, ale napriek tomu má pre nášho Pána tiež svoju dôležitosť: NAŠE TALENTY!
Read More About Nezakop svoj Talent ! »

YOUCAT - milý list od nášho Nebeského Otecka

Čítal som o ňom v Katolíckych novinách. Svätý otec hovoril o ňom , ako o svojej srdcovej záležitosti. Zaujalo ma to. Trochu putovania po internete ... Objednávka, platba, trochu komplikácií a čakanie. Cesta na poštu, a malý balík v ruke. V balíku : YOUCAT. Hneď na pošte som ho začal listovať. K riadnemu čítaniu som sa dostal až doma. Poviem vám : Po Svätom Písme je to druhá najkrajšia kniha môjho života ! Je jedinečná !!!
Read More About YOUCAT - milý list od nášho Nebeského Otecka »
Showing 121 - 125 of 125 results.
Items per Page 5
of 25

javax.portlet.title.BGTCG