Telesné zaprenie

Prečo je satan vlastne taký slabý, keď sa postíme? Akonáhle urobíme Bohu dajakú obetu, ktorá sa týka nášho tela, možno povedať, že sa skutočne dávame. Je ľahké dať peniaze, svoj čas, či dobré slovo, alebo sa venovať tej, či onej službe, ale pôst sa týka nielen nášho vlastného tela, ale aj čohosi životne dôležitého.
Read More About Telesné zaprenie »

"Drahé deti, bez vás nemôžem pomôcť svetu. Každý z vás je dôležitý." (Kráľovná Pokoja, Medžugorie)

V prvých týždňoch po zjaveniach v Medžugorí všetci ľudia pozorne počúvali Každé slovko Panny Márie. Vtedy takmer dva mesiace po prvých zjaveniach Panna Mária povedala: "Satan má svoj plán na zničenie tejto farnosti. Drahé deti, prosím všetkých farníkov, aby sa postili o chlebe a vode počas troch dní a modlili sa ruženec, aby zvíťazili nad satanom." A všetci ako jeden človek urobili, čo Panna Mária žiadala. Počas troch dní jedným srdcom všetci držali pôst a modlili sa, aby Panna Mária rozmliaždila hlavu Hada.
Read More About "Drahé deti, bez vás nemôžem pomôcť svetu. Každý z vás je dôležitý." (Kráľovná Pokoja, Medžugorie) »

"Satan je dnes taký silný, ako ešte nikdy predtým nebol."

Panna Mária nám umožnila zažiť niekoľko príkladov v samotnom Medžugorí, akoby doplnok a vysvetlenie posolstiev, ktoré nám dáva a z toho plynúce dobrodenia, čo prichádzajú z pôstu o chlebe a vode.
Read More About "Satan je dnes taký silný, ako ešte nikdy predtým nebol." »

Pšeničné zrnko...

Keď sa bližšie pozrieme na zrnká obilia, z ktorých je chlieb pripravený, máme pred očami celú minulosť Ježiša, históriu Vykupiteľa.
Read More About Pšeničné zrnko... »

Dva dni zo siedmych

Panna Mária žiada od nás, aby sme sa postili dva dni v týždni o chlebe a vode, t.j., každú stredu a piatok. Prečo práve tieto dva dni? Sama Panna Mária sa spolu so sv. Jozefom a Ježišom - ako aj všetci zbožní Židia v tých dobách - postili dva dni v týždni. Pôst je súčasťou židovského aj kresťanského náboženstva, ale aj iných náboženstiev. Je krásne vidieť, že všetko, čo Panna Mária robí, má jediný cieľ: poukazovať na Ježiša. Sama prichádza a zjavuje sa kvôli Ježišovi, aby sme milovali Ježiša a priblížili sa k Ježišovmu Srdcu.
Read More About Dva dni zo siedmych »

Výkrik v úzkosti

V čase, keď moderná medicína navrhuje pôst ako jednu z najlepších prírodných terapií, Panna Mária nás tiež pozýva k pôstu, ale k takému, ktorý prináša trvanlivé plody. Ukazuje nám mimoriadnu silu a moc pôstu, na ktorý Cirkev už dávno zabudla. Ako vyriešiť veľkú časť našich súčasných problémov? Ako zvíťaziť nad mocnosťami zla, ktoré často narúšajú pokoj v našich srdciach a súlad v rodinách? Ako si privolať uzdravenie v čase choroby?
Read More About Výkrik v úzkosti »

Je čas postaviť sa za pápeža!

„Pri príležitosti siedmeho výročia môjho zvolenia na Petrov stolec vás prosím o modlitbu za mňa, aby mi Pán dal silu vyplniť poslanie, ktoré mi zveril.“ ( Svätý Otec Benedikt XVI.)
Read More About Je čas postaviť sa za pápeža! »

Prečo svet nepraje pripraveným?

Osamelosť víťazov... http://www.youtube.com/watch?v=YAsfp5ZlgDk&feature=related
Read More About Prečo svet nepraje pripraveným? »

Podobenstvo o zatvrdnutých srdciach

Ježiš je v Korozaine v synagóge, ktorá sa pomaly zapĺňa. Starší mesta museli naliehať, aby v nej Ježiš túto sobotu vyučoval... Ako to všetko skončilo? Dobrí ľudia, medzi mnohými nie dobrými v Korozaine, súhlasia a chvália, kým druhí, sinaví od zlosti, utekajú preč a nechávajú napospas rovnako sinavého predstaveného synagógy... Ale nepredbiehajme... Ježiš začína rozprávať podobenstvo:
Read More About Podobenstvo o zatvrdnutých srdciach »

Dve strany

"Poďte za mnou" (Mt4,19) Poďte za mnou, kto ma nasleduje, nekráča vo tmách, "dúfajte, ja som premohol svet" (Jn16,33)
Read More About Dve strany »

Vzácna perla pre Máriu

Ave Mária je po modlitbe Pater najkrajšou zo všetkých modlitieb. Je to najdokonalejšia pocta, akú môžeš Márii vzdať, lebo túto poctu jej vzdal Najvyšší cez posla archanjela, aby si získal jej srdce. Tak mocne sa dotkla jej srdca tajomným čarom, ktorého je plná, že Mária dala svoj súhlas ku Vteleniu Slova aj napriek svojej hlbokej pokore. Touto poctou si aj ty určite získaš jej srdce, ak sa ju modlíš tak, ako treba.
Read More About Vzácna perla pre Máriu »

Otázka pre všetkých kresťanov katolíkov

Sme ochotní ešte brániť svoju katolícku vieru? Ako dedičstvo otcov, sprostredkúvané cez stáročia Kristovým námestníkom? Ako niečo sväté, jediné pravé a nemenné? Ako poklad svojej viery?
Read More About Otázka pre všetkých kresťanov katolíkov »

Vstúpte do učenlivej školy Panny Márie

Na 1.sobotu v mesiaci máj sa u nás, v Rajeckej Lesnej, začala pobožnosť prvých šiestich, po sebe nasledujúcich Fatimských sobôt, na ktoré Vás srdečne pozýva otec biskup Tomáš Galis a kňazi našej farnosti. Tlmočím Vám toto pozvanie.
Read More About Vstúpte do učenlivej školy Panny Márie »

Poskytovať pomoc väzňom

Kto je bez hriechu?
Read More About Poskytovať pomoc väzňom »

Prichýliť pocestných

Všetci sme pútnici na ceste do neba a všetci klopeme na dvere, ktoré sú popri ceste vedúcej do neba.
Read More About Prichýliť pocestných »

Ježišu, klaniam sa ti, pošli robotníkov na svoju žatvu.

Klaniam sa ti, Ježišu, lebo ťa Otec poslal, aby si nás spasil! Milujem ťa, Ježišu, lebo nesmierne miluješ svoj ľud! Verím v teba, Ježišu, lebo si prvý robotník v Otcovej žatve!
Read More About Ježišu, klaniam sa ti, pošli robotníkov na svoju žatvu. »

Našou vlasťou sú nebesia

Povolebná politika je veľmi vďačná téma. Hovorí sa o nej všade. Každý dáva múdre rady a vie, čo je pre náš štát najlepšie... Ľudia sú v radostnom očakávaní, že bude lepšie...Tak, ako po všetky povolebné obdobia. Do víťaznej volebnej strany sa vkladajú veľké očakávania...Bude lepšie, hurá!...
Read More About Našou vlasťou sú nebesia »

"Zachráň nás, Učiteľ, hynieme!"

Začítajte sa, prosím do Evanjelia, ktoré "videla" Mária Valtorta, a ktoré nám ho približuje podrobnejšie, tak, ako ho my nepoznáme. Je krásne, majte prosím, trpezlivosť pri jeho čítaní, lebo v závere je Ježišovo vysvetlenie:
Read More About "Zachráň nás, Učiteľ, hynieme!" »

Krátke texty o pôste z tradície Cirkvi

Sv. Augustín (354 - 430): Môže byť tvoj pôst milý Bohu, ak zabúdaš na svojho brata? Postiť sa a deliť sa: modlitba sa bude vznášať na týchto dvoch krídlach. Teda posti sa tak, aby iný mohol jesť namiesto teba, a ty sa tiež raduj, že si mohol používať svoje jedlo. Ten, ktorý nemal potravu, chcel by sa najesť v chudobe. Dajme pozor, aby sme v chudobnom nezanedbali svojho Boha, ktorý je v ňom hladný.
Read More About Krátke texty o pôste z tradície Cirkvi »

Kto pochopí srdce mamy?

Láska je dar. Život je dar. Dar nevyčísliteľnej hodnoty. My, rodičia, sme iba správcami, deti nám nepatria. Patria Bohu. Vieme, že ich musíme a máme právo vychovať, ako najlepšie vieme, podľa svojich najlepších možností a schopností... Podľa darov, ktoré sme dostali od Pána... Do srdca im vložiť pečať Boha, od ktorého prišli...
Read More About Kto pochopí srdce mamy? »

Miera jedna ku tisíc

Nejeden raz si mnohí z nás povzdychnú: "Je také ťažké trpieť!" Nuž, vypočujme si, čo o utrpení hovorí Pán Ježiš (Evanjelium, ako mi bolo odhalené - M.Valtorta)
Read More About Miera jedna ku tisíc »

Oko - brána do našej duše

Začnite od zraku, zmyslu, ktorý je kráľom a ktorý otvára cestu najpažravejšiemu a najsilnejšiemu hladu. ( P.Ježiš - Evanjelium, ako mi bolo odhalené - M. Valtorta)
Read More About Oko - brána do našej duše »

Radosť - neznámy pojem?

Nemýľte sa, prosím, nemám na mysli veselosť, lebo tá môže byť mnohokrát iba vonkajším prejavom, ale radosť, ktorá je stavom srdca. Tróni z veľkého poznania, že sme veľmi Bohom milovaní, preto nemôžme byť smutní, vážni, melancholickí, otupení životom...
Read More About Radosť - neznámy pojem? »

Čo je šťastie?

Stane sa nám, že nám takmer každý pri nejakej príležitosti ku gratulácii zablahoželá veľa šťastia...Prijímame to s úsmevom, radosťou a poďakovaním. A možno raz príde ten čas, keď sa zahĺbime v myšlienkach do tejto čarovnej žičlivosti, tak ako ja dnes ráno...
Read More About Čo je šťastie? »

Nebo, cieľ nášho života...

Zahĺbte sa, prosím, do slov Pána Ježiša, ktorý hovorí o nebi svojmu apoštolovi v knihe Evanjelium, ako mi bolo odhalené od Márie Valtorty. Slová, ktoré znejú ako hudba...
Read More About Nebo, cieľ nášho života... »
Showing 151 - 175 of 175 results.
Items per Page 25
of 7