Dianie vo farnosti

« Späť

2023 MISIE v Novoti

Sprievodný blog k priebehu misií v našej farnosti.

Milí farníci, drahí bratia a sestry.

Skončili sa farské misie a mám jeden návrh.

Ak by sa niekto z vás chcel podeliť s niečím, čo špeciálne prežil počas týchto misií a mohlo by to povzbudiť aj iných, nech mi to napíše .

(buď na môj mail stefan.hrbcek@gmail.com alebo na papieriku nech to hodí do schránky)

Môže to byť anonymné, podpísané iba menom alebo menom a priezviskom... podľa toho, ako to cítite, ale najlepšie je, keď neskrývame v anonymite to, čo našom živote robí Boh.

Niečo z toho dám možno na farskú stránku a niečo postupne do nášho farského časopisu FARNÍK  

video v archíve TV LUX (od 2:15 min)

<   článok na stránke REDEMPTORISTOV  >

 

Od 22. do 30. apríla 2023 viedli misie vo farnosti Novoť pátri Michal Zamkovský, Martin Macko, Peter Slobodník a Roman Janáč. 

 

Nedeľa  30. 04. 2023
 
Pripomínam, že dnes sv. omša o 10:30 NIE JE
 
Prosím o zvýšenú disciplinovanosť pri parkovaní. Pripomínam, aby ste neparkovali na ceste a na parkovisku pri DSS.
 
Myslime dnes v modlitbách na bohoslovcov a aj na nášho bohoslovca Matúša. 
pri všetkých sv. omšiach je zbierka na seminár
 
07:00 Sv. omša s misijnou kázňou
            Počas sv. omše je možnosť sa vyspovedať (spovedať bude jeden páter)
08:30 Sv. omša s misijnou kázňou
            Počas sv. omše je možnosť sa vyspovedať (spovedať bude jeden páter)
 
           na konci sv. omše bude vyložená Sviatosť oltárna k poklone
 
          Poklova pred najsv. Eucharistiou
14:15 ukončenie poklony

14:30 Sv. omša – záver misií

 

 

 

 

Sobota 29. 4. 2023
08:00 Sv. omša s misijnou kázňou
10:00 brigáda. - birmovanci
11:00 krst
17:30 Novéna k MUP
18.00 Sv. omša s misijnou kázňou
 
 

Piatok 28. 4. 2023

08:00 Sv. omša + udelenie sviatosti pomazania chorých
     od 09:00 do 11:00 sviatosť zmierenia CHORÍ
     od 16:00 do 18:00 sviatosť zmierenia v kostole
birmovanci a mládež, využite možnosť prijať sviatosť zmierenia           
18:00 Sv. omša + obnova manželských sľubov
           Prosím manželov, aby na sv. omši sedeli spolu.   
 
    
19:00 Stretnutie s mládežou - príde RIEKA ŽIVOTA
 
 
 
 
20:00 beseda pre spevákov a hudobníkov
(a aj pre tých, ktorí  v budúcnosti túžia oslavovať Boha hudbou alebo spevom)

 

Štvrtok 27. 4. 2023
08:00 Sv. omša s misijnou kázňou
09:00 sviatosť zmierenia v DSS Studienka
10:00 sv. omša v DSS Studienka
      od 09:00 do 11:00 sviatosť zmierenia v kostole
      od 16:00 do 18:00 sviatosť zmierenia v kostole
18:00Eucharistická slávnosť s adoráciou
 
 
Streda 26. 4. 2023
 
08:00 Sv. omša s misijnou kázňou
14:00 Sv. omša pre deti
 
 
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou
MODLITBY MATIEK budú v stredu večer po sv. omši
 
 
Utorok 25. 4. 2023
08:00 Sv. omša s misijnou kázňou
08:00 Program v ZŠ
10:30 sv. omša pre deti v ZŠ
   
 
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou
           po sv. omši pokračovanie filmu Ježiš
 
 
Pondelok 24. 4. 2023
08:00 Sv. omša s misijnou kázňou
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou
19:00 Katechéza pre mužov
 
 
 
 
Nedeľa 23. 4. 2023
Prosím o zvýšenú disciplinovanosť pri parkovaní. Pripomínam, aby ste neparkovali na ceste a na parkovisku pri DSS.
 
07:00 Sv. omša s misijnou kázňou
08:30 Sv. omša s misijnou kázňou
10:30 Sv. omša s misijnou kázňou
11:20 Stretnutie s mládežou
15:00 Pobožnosť + katechéza pre ženy
15:45 Film Ježiš

 

 

 

Sobota 22. 4. 2023

18:00 Sv. omša a začiatok misií: privítanie misionárov
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Ing. Dušan Jendrašík, Stanislav Mikolajčík, Štefan Hrbček

Pozvite prosím priateľov a známych na misijné kázne. Myslím si, že sú medzi nami ľudia, ktorí až tak veľmi nesledujú dianie vo farnosti, preto nech sa o misiách dozvetia osobne od Vás, ktorí žijete s farnosťou. 

 

Pre zaujímavosť TU JE  ČLÁNOK o predošlých misiách v našej farnosti

 

Konkrétnejšie informácie o našich misiách pre REGISTROVANÝCH FARNÍKOV su dostupné na TEJTO stránke. Žijeme v komplikovanej dobe, a nechcel by som, aby boli fotky verejné pred celým svetom, tak som urobil "privátnu farskú zónu".

Stačí sa zaregistrovať ako člen farnosti Novoť s reálnym menom a priezviskom.

Ja alebo Stano Mikolajčík Vas potvrdí ako člena farnosti. Získate prístup k viacerým fotkám, prípadne svedectvám, ak nejaké budú. 

(fejkoví členovia nebudú prijatí do farnosti) 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Na terajšom misijnom kríži je ako rok prvých misií uvedený rok 1949, kedy misie robili redemptoristi. Avšak už v roku 1926 dávali misie v Novoti jezuiti – pátri Koloman Grieger a Ľudovít Eiselle.... [...] Čítať viac
Odoslané 26.4.2023 9:17.

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

info pre BIRMOVANCOV

info k 1. sv. prijímaniu

 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.