Blogy

« Späť

31. rokov od smrti vdp. Štefana Šmiheľa

V pondelok 28. apríla si pripomíname 31. výročie smrti bývalého novoťského p. farára Štefana Šmiheľa.

Štefan Šmiheľ po kaplánke v Zázrivej a Podvlku /Poľsko/, kde pôsobil aj ako farár, bol farárom v Liesku a v roku 1943 prišiel do našej farnosti, kde pôsobil až do roku 1958, keď ho na príkaz štátnych úradov preložili do Liptovskej Teplej, kde na fare aj 28. apríla 1983 zomrel. Pochovaný je v rodnej dedine v Hruštíne a v máji si pripomenieme aj 100 rokov od jeho narodenia. Má veľkú zásluhu na výstavbe nového kostola v Novoti i rozvoj telovýchovy v obci. Vo všetkých obciach kde pôsobil, ale aj o rodnej obci napísal dejiny týchto obci. Spomeňme si naňho v našich modlitbách

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

Prednáška diecéznej školy viery 8. prikázania

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 30. a 31. máj 2020

Zimnicová a Barutová
Monika Buláková a Helena Subjaková
Jarok a Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Katarína Kovalčíková
Podešťanská a Podkopec
Mária Kondelová a Mária Fafaláková

 

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery