Blogy

« Späť

31. rokov od smrti vdp. Štefana Šmiheľa

V pondelok 28. apríla si pripomíname 31. výročie smrti bývalého novoťského p. farára Štefana Šmiheľa.

Štefan Šmiheľ po kaplánke v Zázrivej a Podvlku /Poľsko/, kde pôsobil aj ako farár, bol farárom v Liesku a v roku 1943 prišiel do našej farnosti, kde pôsobil až do roku 1958, keď ho na príkaz štátnych úradov preložili do Liptovskej Teplej, kde na fare aj 28. apríla 1983 zomrel. Pochovaný je v rodnej dedine v Hruštíne a v máji si pripomenieme aj 100 rokov od jeho narodenia. Má veľkú zásluhu na výstavbe nového kostola v Novoti i rozvoj telovýchovy v obci. Vo všetkých obciach kde pôsobil, ale aj o rodnej obci napísal dejiny týchto obci. Spomeňme si naňho v našich modlitbách

Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

MILIÓN detí sa modlí ruženec

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 43

Vo farníku č 42., ktorý je už vytlačený, je nesprávne uvedený čas sobášnej sv. omše. Sobáš bude o 14:00

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK (staršie čísla)

Anketa

Dvere na kostole búchajú.