Dianie vo farnosti

« Späť

Prípravný týždeň pred odpustom

Tento článok je ukončený. Boli doplnené fotky aj z odpustovej slávnosti. Je možné, že ešte pribudne audio záznam :) Uvidíme...

 

NEDEĽA 10. 9. 2023

7:00 BR,    8:30 SH

10:30 Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie

Hlavný celebrant a slávnostný kazateľ bol Vladimír Kasan (prior benediktínov v Sampore)

Príprava slávnostného sprievodu

začiatok odpustovej sv. omše

prior Vladimír  Kasan prednáša modlitbu dňa - KOLEKTU

pán diakon Dávid Holubjak číta Evanjelium

Môžeme si pripomenúť odpustovú homíliu:

 

 

prinášanie obetných darov

poďakovania na záver

FOTO: Jozef Kuchťák a SH

 

 

Ďakuejm pani kostolníčkam, lektorom, miništrantom, akolytom, chrámovému zboru CUM ANGELIS, Erikovi  za technickú spoluprácu, delegátom obecných spolkov, upratovacej skupine a všetkým, ktorí mali akúkoľvek účasť na prípravách a priebehu tohoročnej odpustovej slávnosti. SH

 

 

Sobota 9. 9.

Sv. omša o 7:00 pán kaplán Blažej Raška

Téma: Matka predivná, Matka premilá

20:00 nočný ruženec na Modlovke


Pôjdeme od kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Modlovku.

(Tam kde sa Barútavá napája na Grúňovú cestu) 

Zoberte si sviečky a lampáše. 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie vyzerá TAKTO: 

 

 

Piatok 8. 9. slávnosť IPSA DIE

 

Úplné odpustky vtento deň môžeme za obvyklých podmienok získať pri všetkých sv. omšiach.
tento deň nie je potrebné zachovávať pôst.

Sv. omša o 6:30, Blažej Raška 

Sv. omša o 9:00, Anton Durčák

Sv. omša o 18:00, Štefan Hrbček 

 

Téma: Matka ustavičnej pomoci

Od 20:00 do cca 20:45 modlitba chvál

 

Štvrtok 7. 9.

Sv. omša o 17:00, Marián Sivoňfarár v Letanovciach,

Téma: Matka Cirkvi

18:00 – 19:30 sv. spoveď (kňazi dekanátu)

Na sv. spoveď prichádzajte prosím do 19:15

FOTO: S. Mikolajčík

FOTO: S. Mikolajčík

 

Streda 6. 9.

Od 17:15 sv. spoveď 3 kňazi
Sv. omša 18:00, rodák
Anton Durčák

Téma: Matka dobrej rady

Po sv. omši hudobno - umelecké pásmo venované oslave našej Nebeskej Matky. 

FOTO: M. Zavodančíková

FOTO: A. Durčák

 

Utorok 5. 9.

Od 17:15 sv. spoveď 3 kňazi
Sv.
omša 18:00 Jozef Gorčákkaplán farnosti Mútne
Téma: Matka Kristova, Matka Božej milosti

Po sv. omši do 22:00 ADORÁCIA 

 

FOTO: A. Kovalčíková

FOTO: A. Kovalčíková

 

Pondelok 4. 9.

Od 17:15 sv. spoveď 3 kňazi


Sv. omša 18:00, Marek Rambala, novokňaz, kaplán v Spišskej Novej Vsi

Téma: Máriino materstvo - úvod 

 

 

Podobne ako po minulé roky, aj na tohoročný prípravný týždeň som vybral invokácie Loretánskych litánií. Zameriame sa na tie, ktoré oslavujú Pannu Máriu ako MATKU.

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Niektorí zaregistrovaní farníci nemajú overený email. Pozrite sa prosím do spamu, označte "toto nie je spam" a kliknite na overovací link. 

 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 22

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.