Blogy

« Späť

Ako sme prežili NTM

Šlo to všetko podľa plánu, ale každý deň bol vždy čímsi jedinečný.

Pozvaní kňazi síce mali určenú temu, ale naozaj som ani ja netušil, ako ju podajú a rovnako to bolo aj so svedectvami manželov.

 

 

Manželom Lojekovcom sa na poslednú chvíľu skomplikovali niektoré veci v rodine, takže nemohli osobne prísť. Poslali nám svoje svedectvo a pozreli sme si ho po sv. omši v piatok.

 

Po záverečnej ďakovnej sv. omši sme si pozreli film a nasledovala moderovaná diskusia v skupinkách.

 

Môžete si vypočuť homílie a svedectvá, kňazov a manželov, ktorí so zverejnením súhlasili.

 

 

 

 

AUDIO: Štefan Hrbček

FOTO: Štefan Hrbček

Výveska

Pán Boh si spomedzi nás do večnosti povolal

nášho diecézneho otca biskupa Štefana Sečku.

 

Smútočné oznámenie (PATRE)

 

Pán Boh si spomedzi nás do večnosti povolal

Antona Murína

č. domu 811

Pohreb je naplánovaný na pondelok 2.11.2020 o 14:00 hod,

Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

 

 

 

DRUHÁ TÉMA

diecéznej školy viery (3. cyklus)

************

 

CARLO ACUTIS - zaujímavý svätec - inšpirácia pre mladých

 

AKO získať odpustky pre zosnulých v čase preventívnych opatrení.

***********

Diecézna škola viery 3

***********

Pápežské misíjné diela na mesiac október pripravili pobožnosť: Mária, matka ticha

***********

 

FARNIK 45

pre Vás s heartpripravujeme

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)