Blogy

« Späť

Ako sme prežili NTM

Šlo to všetko podľa plánu, ale každý deň bol vždy čímsi jedinečný.

Pozvaní kňazi síce mali určenú temu, ale naozaj som ani ja netušil, ako ju podajú a rovnako to bolo aj so svedectvami manželov.

 

 

Manželom Lojekovcom sa na poslednú chvíľu skomplikovali niektoré veci v rodine, takže nemohli osobne prísť. Poslali nám svoje svedectvo a pozreli sme si ho po sv. omši v piatok.

 

Po záverečnej ďakovnej sv. omši sme si pozreli film a nasledovala moderovaná diskusia v skupinkách.

 

Môžete si vypočuť homílie a svedectvá, kňazov a manželov, ktorí so zverejnením súhlasili.

 

 

 

 

AUDIO: Štefan Hrbček

FOTO: Štefan Hrbček

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

Prednáška diecéznej školy viery 8. prikázania

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 30. a 31. máj 2020

Zimnicová a Barutová
Monika Buláková a Helena Subjaková
Jarok a Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Katarína Kovalčíková
Podešťanská a Podkopec
Mária Kondelová a Mária Fafaláková

 

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery