Blogy

« Späť

Ako sme prežili NTM

Šlo to všetko podľa plánu, ale každý deň bol vždy čímsi jedinečný.

Pozvaní kňazi síce mali určenú temu, ale naozaj som ani ja netušil, ako ju podajú a rovnako to bolo aj so svedectvami manželov.

 

 

Manželom Lojekovcom sa na poslednú chvíľu skomplikovali niektoré veci v rodine, takže nemohli osobne prísť. Poslali nám svoje svedectvo a pozreli sme si ho po sv. omši v piatok.

 

Po záverečnej ďakovnej sv. omši sme si pozreli film a nasledovala moderovaná diskusia v skupinkách.

 

Môžete si vypočuť homílie a svedectvá, kňazov a manželov, ktorí so zverejnením súhlasili.

 

 

 

 

AUDIO: Štefan Hrbček

FOTO: Štefan Hrbček

Výveska

Menovaný nový pomocný biskup pre Spišskú diecézu

Liturgia domácej cirkvi - Veľká noc 2020

COVID-19  TKKBS

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK (staršie čísla)

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Anketa

Dvere na kostole búchajú.