Dianie vo farnosti

« Späť

Ako sme prežili NTM

Šlo to všetko podľa plánu, ale každý deň bol vždy čímsi jedinečný.

Pozvaní kňazi síce mali určenú temu, ale naozaj som ani ja netušil, ako ju podajú a rovnako to bolo aj so svedectvami manželov.

 

 

Manželom Lojekovcom sa na poslednú chvíľu skomplikovali niektoré veci v rodine, takže nemohli osobne prísť. Poslali nám svoje svedectvo a pozreli sme si ho po sv. omši v piatok.

 

Po záverečnej ďakovnej sv. omši sme si pozreli film a nasledovala moderovaná diskusia v skupinkách.

 

Môžete si vypočuť homílie a svedectvá, kňazov a manželov, ktorí so zverejnením súhlasili.

 

 

 

 

AUDIO: Štefan Hrbček

FOTO: Štefan Hrbček

Výveska

PRIAMY PRENOS detskej sv. omše

 

Podpis do kartičky prvoprijímajúcim deťom nech dajú rodičia po sústredenom prežití sv. omše z priameho prenosu.

 

INFO pre BIRMOVANCOV

Príhovor mladým

Adventná liturgia

Od 27.9.2021 je povinné mať ZOZNAM účastníkov na svätej omši.

Zoberte si z kostola alebo vytlačte TENTO PAPIER a postrihajte ho na kartičky. Tieto lístky sú väčšinou k dispozícií aj v kostole.

 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)