Dianie vo farnosti

« Späť

Batôžkový ples rodín

Dňa 4. januára 2020 sa v našej farnosti bude konať ďalší ročník rodinného batôžkového plesu. Aj v budúcnosti chceme byť verní termínu okolo sviatku Troch Kráľov, keď je väčšina rodín ešte spolu. Myšlienka organizovať podujatie tohto typu trvá už viac ako dvadsať rokov. Nadväzuje na mládežnícke batôžkové plesy vo farnosti. Keďže väčšina mladých si postupne zakladali svoje vlastné rodiny aj ples sa stal rodinným.

 

Myšlienka „slúžiť si navzájom a odovzdávať kultúru zábavy tohto typu“ je hlavným dôvodom, prečo organizujeme toto podujatie. Našim cieľom je ponúknuť rodičom spolu s deťmi možnosť zabaviť sa v príjemnej atmosfére, v spoločnosti ďalších rodín, kde je pre nich pripravený zaujímavý kultúrny program. V rámci tohto podujatia sa vytvorí priestor pre vzájomné obdarovanie sa, keďže väčšiu časť pohostenia si prinesú so sebou. Je to akcia určená pre rodiny tak s malými, ako aj dospievajúcimi deťmi, kde sa im ponúka predstava kvalitnej zábavy, ktorá je možná aj bez alkoholu a iných omamných látok. Do prípravy plesu sa pravidelne zapája 5 – 6 rodín, no určite privítame ochotu a záujem aj ďalších rodín, ktoré by sa chceli k nám pripojiť. Taktiež nám pravidelne pomáhajú ochotní mladí ľudia, ktorí sa venujú deťom pri tvorivých dielňach alebo pri dotváraní večerného programu. Na záver sa chceme poďakovať všetkým za podporu a pomoc pri všetkých podujatiach, ktoré ako rodinné spoločenstvo organizujeme a tešíme sa na Vás v roku 2020.


spoločenstvo rodín

Výveska

Knihu Tajomstvo biskupovho pohľadu si môžete vyzdvihnúť v sakristií kostola. (tí čo si ju objednali)
 

 

 

Podpis do kartičky prvoprijímajúcim deťom nech dajú rodičia po sústredenom prežití sv. omše z priameho prenosu.

 

NOVÉ číslo diecézneho časopisu

INFO pre BIRMOVANCOV

Príhovor mladým

 

FARNIK 04

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)