Dianie vo farnosti

« Späť

Bohu vďaka za dar rodiny

Krátky text a fotky k DŇU RODINY 2024.

Slávenie DŇA RODINY 2024 prebiehalo na 2 etapy.

1. časť bola 16. 6., a v nej sme sa stretli s naším Pánom Ježišom Kristom pri Eucharistickom stole s vďakou za naše rodiny. Keďže počasie nebolo vhodné na športové a pohybové aktivity, pripravený program sme posunuli o týždeň. 

 

2. časť DŇA RODINY bola 23. 6. na Antušákovke. Fotky zachytávajú atmosféru DŇA RODINY. Verím, že každý účastník sa vracal domov s myšlienkou: Stálo to za to... 

 

iNFO:  našiel kľúč. Je na fare a čaká na svojho majiteľa. 

 

počas výstupu na Antušákovku rodinky plnili niekoľko úloh 

 

Registrácia

 

Maľovanie na tvár

 

 

 

Členovia klubu seniorov piekli moskole. 1200 moskoľov... yes

 

 

Pripravené bolo veľké množstvo hier e súťažných aktivít.

 

 

 

 

Hasičské aktivity

 

Zlosovanie tomboly

 

spoločná fotka organizátorov (chýbajú Kovalčíkovci)

 

 

TU si môžeme pripomenúť minuloročný Deň rodiny.

 

ĎAKUJEM

organizačnému tímu

Obecnému úradu Novoť a zamestnancom

hasičom

rodine Jagnešákovej - jazdenie na koňoch

birmovancom

klubu seniorov

sponzorom

 

SH

 

 

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Fotky z prvého sv. prijímania si rodičia môžu vyzdvihnúť v sakristií po sv. omšiach od zajtra do budúcej nedele. 

 

na DNI rodiny sa našiel kľúč. Je na fare a čaká na svojho majiteľa. 

 

info k birmovke

 

FARNIK 29

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.