Dianie vo farnosti

« Späť

Dedinský tábor 2020

Dedinský tábor (8. ročník) aj napriek nepriaznivým okolnostiam dopadol nad očakávanie dobre.

Merania teploty, prehlásenia a bezinfekčnosti, litre dezifekčných prípravkov a občas aj počasie robili vrásky našim animátorom...

 

V podstate nemôžeme hovoriť o naozajstných vráskach.. veď všetci naši animátori sú mladí a krásni....  to sa len tak metaforicky nazývajú "starosti navyše..."

 

Osem ročná tradícia to je už naozaj celkom slušná história....

 

Pamätám si, keď som prišiel pred rokom. Počas prvého týždňa prázdnin a zároveň môjho pobytu v Novoti práve prebiehal dedinský tábor. Minulý rok som to vnímal len okrajovo, že tu okolo fary behá 100 detí a majú nejaký program a hry. Tento rok som mohol byť súčasťou aj prípravy a mohol som navrhnúť niekoľko myšlienok, ktoré som chcel do tohto tábora vložiť, aby to malo aj duchovné posolstvo pre deti.

 
Veľmi si vážim odvahu a nasadenie Veroniky Kuchťákovej a Martina Mikolajčíka. Boli skutočnou hybnou silou tábora nielen počas prípravy, ale aj počas priebehu .....aaaaaaaa  aj keď bolo treba po tábore poupratovať.  :D

 

Uverejňujem niekoľko fotiek a v blízskom čase tu pribudnú texty od vedúcich tohoročného dedinského tábora aaaaaaaáá   laugh  mooožno  aj od detí    yes 

 

Kráľovstvo musí mať spravodlivé zákony

 

Ako sme sa na tábor pripravovali

Dedinský tábor sa každoročne začína v úzkom kruhu pripravovať už začiatkom apríla, aby sa do polovice júla, čo je zvyčajný termín tábora, stihli dotiahnuť všetky detaily. Tento rok bol však špecifický v tom, že v apríli ešte nikto netušil, či bude možné tábor cez leto zorganizovať. Rozhodnutie chopiť sa príprav prišlo až 29.6.2020, kedy minuloročné vedúce podali toto žezlo ďalej.
 
Noví vedúci si urobili neplánované stretko cestou po diaľnici, z ktorého vyplynula stredoveká téma tohtoročného tábora a vybrali vedúcich jednotlivých dní do hlavného prípravného tímu, ktorý tento rok okrem vedúcich tvorili Terezka, Beňo, Dávid, Laco a Lenka, ktorá mala na starosti scénky. Na prvom stretku títo kreatívci poskladali základnú dejovú líniu tábora, ktorú následne predstavili pánovi farárovi a zapracovali do nej niektoré z jeho myšlienok. Keď bola hotová približná dejová línia, uskutočnilo sa prvé stretnutie všetkých animátorov, ktorí boli rozdelení do skupín, v ktorých pod vedením vedúcich pripravovali jednotlivé dni.
 
Na túto prípravu mali približne dva týždne, po ktorých na stretku predstavili takmer úplný program jednotlivých dní a zoznamy vecí, ktoré na svoj deň potrebujú doniesť, vyrobiť alebo kúpiť. V týždni pred táborom sa potom usporiadali tri vyrábacie stretká, na ktorých všetci animátori intenzívne pracovali na tom, aby bolo už v predstihu všetko pripravené, aj keď sa finalizovalo, ako vždy, až v večer pred začiatkom tábora. Bolo treba pripraviť dvor starej fary, aby mala aspoň čiastočne atmosféru stredovekého hradu, vyrobiť veľké množstvo pomôcok k jednotlivým aktivitám a rozdeliť úlohy na prvý deň tábora. Okrem práce sme na týchto stretkách mali čas aj na team-building a lepšie spoznávanie sa v animátorskom kolektíve. Našťastie sa nám všetko podarilo stihnúť včas, takže v utorok ráno sme v našom kráľovstve mohli deti privítať (takmer) bez stresu.
 
V mene prípravného tímu tábora chcem poďakovať Obci Novoť, firme KVN, ZŠ s MŠ Novoť, pánovi farárovi Štefanovi, všetkým sponzorom a podporovateľom, ktorí sa finančne, svojou vlastnou pomocou, poskytnutím priestorov, modlitbou alebo iným spôsobom pričinili, aby sa aj tento rok mohol tábor už ôsmy raz uskutočniť. Keď máme okolo seba toľko prajných a ochotných ľudí, naša práca je oveľa jednoduchšia. Patrí Vám veľká vďaka.
 
Martin Mikolajčík

 

super kamošky animátorky Dori a Terka

 

svätý František je neodmysliteľnou súčasťou stredoveku

 

Každý táborový deň sme začínali spoločnou modlitbou

 

pokriky jednotlivých rodov

 

princezná Simonka a kráľ

 

máme suprové ihriská  yes

 

Lucia
Ktorý deň tábora sa ti najviac páčil a prečo?

Podľa mňa bol najlepší posledný deň. Na večer pri ohni a na vtipné úlohy pre animátorov asi nikdy nezabudnem .


Od sv. Františka by som si chcela toho zobrať veľa. No najviac ma na ňom oslovilo to, ako sa dokázal všetkého vzdať. Vedel že to bude ťažké, no aj tak to urobil. Urobil to kôli Bohu.  Som veľmi rada že sme mali tento rok túto tému a že som ho aspoň trochu spoznala.
Keď vyrastieš chceš byť animátorom alebo animátorkou?

Určite. Už sa neviem dočkať.


Matej  a Ema
Ktorý deň tábora sa ti najviac páčil a prečo?
Ema: Mne sa páčil deň, kedy sme boli na Modlovke a dobíjali sme kartónové veže. Tiež sa mi páčilo sedenie pri ohni a kvíz o animátoroch. Dozvedela som sa veľa večí. Od začiatku dňa sa nám nedarilo a pri tom kvíze sme konečne vyhrali. Celý ten deň bol naozaj super.
Matej: Vtedy, keď to nepriateľské vojsko malo prísť. Viac sme chodili a potom hore sme museli zvaliť veže. Strieľali sme z luku a kušea boli sme na takom mieste, kde sme s táborom ešte neboli.
Koľko mám nových kamarátov a ako sme sa nimi stali?
Ema: Takmer všetkých kamarátov z mojej skupinky už som poznala, ale pri hrách a počas celého programu som si našla nových kamarátov, aj keď pri niektorých som nevedela ani ako sa volajú. Keď sme sa hrali rôzne hry, navzájom sme si pomáhali, nie len v skupinke a tak sme sa skamarátili s ďalšími deťmi.
Matej: V skupinke som mal len jedného spolužiaka a kamarátov zo školy nie. Ale potom som sa skamarátil s celou skupinkou cez tábor. Našiel som si kamarátov aj v šestke a desiatke tým, že sme si navzájom pomáhali.
V čom by si chcel/a nasledovať príklad sv. Františka?
Ema: Františka by som chcela nasledovať v poslušnosti, poslúchať to, čo mi Pán Boh povie, tak ako keď boh povedal Františkovi, aby opravil jeho dom, lebo sa rozpadá a on ho poslúchol.
Matej: V tom, že by som sa zriekol rodičov a majetku a odišiel do samoty. Lebo nie každý je taký, že by sa zriekol rodičov a majetku. Myslím si, že nikto sa mu nevyrovná v tomto.
Keď vyrastieš, chcel by si byť animátorov alebo animátorkou?
Ema: Určite, tento rok som patrila k najstarším deťom na tábore, takže o rok budem chcieť prísť ako animátorka. Chcela by som sa dozvedieť viac o tom, čo robia animátori pred tým, ako vznikne celý tábor.
Matej: Áno ,lebo by som chcel pre deti vymyslieť nejakú aktivitu. Chcel by som byť v MTZ-tke, neviem, či robia úplne všetko, ale chcem pomáhať na stanovištiach, tak ako nám pomáhali oni.

 

Nočný piatkový program

 

FOTO: zisťuje sa meno fotografa

(Fotky sa po kliknutí zväčšia)

 

 

 

 

DEDINSKÝ TÁBOR – POĎAKOVANIE

 

Ďakujem animátorom a všetkým spolupracovníkom, ktorí zrealizovali Dedinský tábor 2020, za vynaložené úsilie a čas pre dobro detí našej farnosti. Nech vás Pán Boh za to štedro odmení.

Štefan Hrbček, farár v Novoti

Výveska

V mesiaci MÁJ sa pred sv. omšou budeme modliť aj
LITÁNIE LORETÁNSKE.
 
 
 
 
 
 

 

FARNIK 22

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

Počítadlo

počítadlo