Dianie vo farnosti

« Späť

Dedinský tábor 2022

Vo farnosti Novoť to v dňoch 19.07. - 23.07.2022 poriadne žilo. Spolu sme ako 60 animátorov-dobrovoľníkov pripravili denný tábor pre 100 detí z našej farnosti.

 
Vrátili sme sa v čase do doby starozákonného kráľa Dávida a prežili akčný týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov. Spolu sme sa cez scénky a program zoznámili so životom Dávida, pomáhali sme plniť úlohy, hrali sme sa, spievali, tancovali, boli sme na výlete v Zákamennom a každý večer sme zakončili svätou omšou sprevádzanou detskými piesňami. Počasie nám prialo, animátori boli zo dňa na deň lepší, rodičia nás tešili pochvalami, deti chodili do tábora s úsmevom na tvári a my sme videli, že naša celoročná príprava a práca má zmysel.
 
 
Za realizáciu tábora by sme sa ako vedúci chceli poďakovať pánovi farárovi, pánovi kaplánovi, animátorom, obci Novoť, Agropenziónu, firme KVN a ostatným sponzorom a milým ľuďom, ktorí prispeli finančne alebo modlitbami. Pán Boh zaplať.
 
Animátori dedinského tábora
 
 
 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 
 
 

 

 

FARNIK 05

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK 52

FARNIK 51

FARNIK 50

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)