Dianie vo farnosti

« Späť

Dedinský tábor 2022

Vo farnosti Novoť to v dňoch 19.07. - 23.07.2022 poriadne žilo. Spolu sme ako 60 animátorov-dobrovoľníkov pripravili denný tábor pre 100 detí z našej farnosti.

 
Vrátili sme sa v čase do doby starozákonného kráľa Dávida a prežili akčný týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov. Spolu sme sa cez scénky a program zoznámili so životom Dávida, pomáhali sme plniť úlohy, hrali sme sa, spievali, tancovali, boli sme na výlete v Zákamennom a každý večer sme zakončili svätou omšou sprevádzanou detskými piesňami. Počasie nám prialo, animátori boli zo dňa na deň lepší, rodičia nás tešili pochvalami, deti chodili do tábora s úsmevom na tvári a my sme videli, že naša celoročná príprava a práca má zmysel.
 
 
Za realizáciu tábora by sme sa ako vedúci chceli poďakovať pánovi farárovi, pánovi kaplánovi, animátorom, obci Novoť, Agropenziónu, firme KVN a ostatným sponzorom a milým ľuďom, ktorí prispeli finančne alebo modlitbami. Pán Boh zaplať.
 
Animátori dedinského tábora
 
 
 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 

 

FARNIK 34

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)