Dianie vo farnosti

« Späť

Dekanátne stretnutie mládeže

.............Doplnené informácie................. Nedeľa Krista Kráľa je Svetovým dňom mládeže.

Dekanátne stretnutie mládeže v rámci Svetového dňa mládeže 25.11.2023.

 
TRSTENÁ
 
Prosím, nahláste cez tento formulár účasť v Trstenej do stredy 22.11.2023 do 12:00, aby  organizátori zabezpečili všetko čo najlepšie. 
 
Program:
 
9:59   Pieseň 
10:00 Privítanie + moderátorsky vstup, videopozdrav o. biskup František
10:15  Pieseň  + modlitba posvätného ruženca,  pieseň 3 (záver sv. ruženca) 
10:45  Svedectvá zo Svetových dní mládeže – skúsenosť veľkej radosti mladých na SDM spojená s náročným putovaním a ťažkosťami,  sila spoločnej modlitby
11:15  Aktivita , ktorú povedie kazateľ
 
Účastníci dostanú papier a pero, na jednu stranu papiera napíšu čo očakávajú od Cirkvi a na druhú stranu papiera napíšu čo vedia Cirkvi ponúknuť. Tieto papiere prinesú k oltáru. Viac info nižšie.
 
11:30  Svätá omša s mládežníckym hudobným doprovodom a príhovorom na tému Radostní v nádeji. (porov. Rim 12,12) + odovzdanie odznaku
12:30  Agapé a rozoslanie domov (Požehnanie pred cestou a výzva prinášať Krista s O2Hou všade, kde vojdeme, aj do nášho domu)
 

 

----------------------------------------------------------------------------

spoločný text, zverejnený 30.10.2023

 

Nedeľa Krista Kráľa je Svetovým dňom mládeže. V našej diecéze ho chceme sláviť na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023 vo farských kostoloch na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Trstená, Ružomberok. Začne vždy programom o 10.00 a sv. omšou o 11:30 hod. 

V našej diecéze ho chceme sláviť na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023 vo farských kostoloch na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Trstená, Ružomberok.


Na každom z menovaných miest začne  sv. omšou o 10:00 hod.Kráčajme spoločne, nech aj takto pocítia záujem a starosť Cirkvi o nich.

Srcečne Vás pozývam.

diecézny biskup František

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

DEŇ RODINY JE PRELOŽENÝ na 23. júna 2024

Organizačný tím dňa rodiny oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého počasia prekladáme plánovanú akciu "DEŇ RODINY" na nedeľu 23. 6. 2024

 

info k birmovke

 

FARNIK 26

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.