články k životu vo farnosti

« Späť

Fotky z odpustovej slávnosti

Autor: Ľubomír Bystričan

Vstup do chrámu: slávnostný sprievod

Požehnanie novej zástavy farnosti Novoť

 

Bohoslužba obety

Záverečný príhovor: Zdeněk Velebný

Záverečný príhovor: Jozef Šimiak

Záverečný príhovor: starosta obce Radoslav Kozák

 

Poďakovanie

Výveska

Pán Boh povolal z času do večnosti našu sestru

ZDENKU SMOLÁROVÚ

č. 699

vo veku 90 rokov (bez 2 dní)

Pohreb so svätou omšou bude v sobotu

15.5.2021 o 10:30 v dome smútku a nádeje.

Odpočinutie večné daj jej, Pane,

a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji.

 

 

NOVĚ číslo diecézneho časopisu KAPITULA

DEKRÉT o odpustkoch

v roku svätého Jozefa

 

FARNIK 20

pre Vás s heartpripravujeme

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15 - 2 VN

FARNIK 14 veľkonočný

FARNIK 13

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)