Blogy

« Späť

Fotky z odpustovej slávnosti

Autor: Ľubomír Bystričan

Vstup do chrámu: slávnostný sprievod

Požehnanie novej zástavy farnosti Novoť

 

Bohoslužba obety

Záverečný príhovor: Zdeněk Velebný

Záverečný príhovor: Jozef Šimiak

Záverečný príhovor: starosta obce Radoslav Kozák

 

Poďakovanie

Výveska

Pán Boh povolal spomedzi nás do večnosti Štefana Veselovského (č. 208)

Kresťanský pohreb bude v utorok 29.9.2020 o 15:00 hod v Dome nádeje.

***********

Liga pár páru pozýva na kurz prirodzeného plánovania rodičovstva. Viac INFO tu.

 

***********

Diecézna škola viery 3

Pápežské misíjné diela na mesiac október pripravili pobožnosť: Mária, matka ticha

***********

 

FARNIK 41

pre Vás s heartpripravujeme

FARNIK 40

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37 (odpustové čislo)

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)