články k životu vo farnosti

« Späť

Fotky z odpustovej slávnosti

Autor: Ľubomír Bystričan

Vstup do chrámu: slávnostný sprievod

Požehnanie novej zástavy farnosti Novoť

 

Bohoslužba obety

Záverečný príhovor: Zdeněk Velebný

Záverečný príhovor: Jozef Šimiak

Záverečný príhovor: starosta obce Radoslav Kozák

 

Poďakovanie

Výveska

Informácie, ktoré sa dotýkajú kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka.

 

Pán Boh povolal z časného života do večnosti nášho brata

Sebastána Vlčáka

Pohreb bude v piatok 5.3.2021

o 14:00 v dome smútku a nádeje.

Odpočinutie večné daj mu pane,

a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

 

2% tlačivá

pre kňazský seminár

pre UNITAS

pre DKU

************

 

FARNIK 10

pre Vás s heartpripravujeme

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)