Dianie vo farnosti

« Späť

Gorazdov Močenok 2020 - na "LIENKY" môžeme byť hrdí

Divadelný súbor LIENKY z našej farnosti v súťaži divadelných súborov tento rok obsadil 3. miesto. Tešíme sa z toho a LIENKAM gratulujeme.

XXVIII. ročník Celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdovho Močenku 2020.
 


Rok 2020 nám priniesol množstvo prekážok. My sme však neskutočne vďační , že aj napriek všetkým opatreniam sme sa mohli zúčastniť tohto úžasného festivalu.


Oproti iným súťažiam je Gorazdov Močenok trocha iný. Je to kresťanský divadelný festival, kde majú svoje nezastupiteľné miesto bohoslužby, putovanie pútnikov po ceste solúnskych bratov do Nitry, gospelové piesne, tvorivé dielne, vystúpenia spevokolov. A čo je najviac povzbudivé? Vo vzduchu necítiť rivalitu. Divadelné súbory nespája túžba po výhre, ale láska k divadlu.


Zažili sme toho naozaj veľa. Videli sme krásne inšpiratívne predstavenia, nazbierali sme nové skúsenosti, upevnili si vzájomné vzťahy ,prežili spoločne krásnych pár dní. A v poslednom rade sme si odniesli krásne 3. miesto.
Sme veľmi vďační ,že sme naším spevom a hrou mohli prispieť k oslave nášho Pána. Ako minulý rok, tak aj tento nám práve Božie slovo ukázalo, čo a kto je v živote najdôležitejší.


Hlavne na odpustenie a ľútosť nikdy nie je neskoro. Preto ľutujme a odpúšťajme.


DDS Lienky

 


Ak sa chcete dozvedieť o festivale niečo viac len si kliknite: https://www.krediv.sk/

Výveska

Svoju pozemskú púť ukončil náš brat

Jozef Jendrašík

(24r.)

Pohreb zosnulého

bude v utorok 19.10.2021 o 14:00 so sv. omšou

v dome smútku a nádeje.

Odpočinutie večné daj mu, Pane,

a svetlo večné nech mu sviet, nech odpočíva v pokoji.

 

Od 27.9.2021 je povinné mať ZOZNAM účastníkov na svätej omši.

Zoberte si z kostola alebo vytlačte TENTO PAPIER a postrihajte ho na kartičky.

Alternatíva 1,(pdf) Alternatíva 2 (xlsx)

Doma si ho každý, kto ide na určitú sv. omšu vypíše a pri vstupe do kostola ho hodí do označenej krabičky.

Pred každou sv. omšou si každý človek vypíše novú kartičku.

Takto sa vytvorí zoznam účastníkov bez toho, aby sme sa museli zdržiavať so zapisovaním.

Tieto lístky sú väčšinou k dispozícií aj v kostole.

 

INFO pre BIRMOVANCOV

 

DEKRÉT o odpustkoch v roku sv. Jozefa

 

 

FARNIK 43

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)