Dianie vo farnosti

« Späť

Gorazdov Močenok 2020 - na "LIENKY" môžeme byť hrdí

Divadelný súbor LIENKY z našej farnosti v súťaži divadelných súborov tento rok obsadil 3. miesto. Tešíme sa z toho a LIENKAM gratulujeme.

XXVIII. ročník Celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdovho Močenku 2020.
 


Rok 2020 nám priniesol množstvo prekážok. My sme však neskutočne vďační , že aj napriek všetkým opatreniam sme sa mohli zúčastniť tohto úžasného festivalu.


Oproti iným súťažiam je Gorazdov Močenok trocha iný. Je to kresťanský divadelný festival, kde majú svoje nezastupiteľné miesto bohoslužby, putovanie pútnikov po ceste solúnskych bratov do Nitry, gospelové piesne, tvorivé dielne, vystúpenia spevokolov. A čo je najviac povzbudivé? Vo vzduchu necítiť rivalitu. Divadelné súbory nespája túžba po výhre, ale láska k divadlu.


Zažili sme toho naozaj veľa. Videli sme krásne inšpiratívne predstavenia, nazbierali sme nové skúsenosti, upevnili si vzájomné vzťahy ,prežili spoločne krásnych pár dní. A v poslednom rade sme si odniesli krásne 3. miesto.
Sme veľmi vďační ,že sme naším spevom a hrou mohli prispieť k oslave nášho Pána. Ako minulý rok, tak aj tento nám práve Božie slovo ukázalo, čo a kto je v živote najdôležitejší.


Hlavne na odpustenie a ľútosť nikdy nie je neskoro. Preto ľutujme a odpúšťajme.


DDS Lienky

 


Ak sa chcete dozvedieť o festivale niečo viac len si kliknite: https://www.krediv.sk/

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Liturgia domácej cirkvi na Advent a vianoce 2023

info pre BIRMOVANCOV

info k 1. sv. prijímaniu

 

FARNIK 50

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.