články k životu vo farnosti

« Späť

Gorazdov Močenok 2020 - na "LIENKY" môžeme byť hrdí

Divadelný súbor LIENKY z našej farnosti v súťaži divadelných súborov tento rok obsadil 3. miesto. Tešíme sa z toho a LIENKAM gratulujeme.

XXVIII. ročník Celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdovho Močenku 2020.
 


Rok 2020 nám priniesol množstvo prekážok. My sme však neskutočne vďační , že aj napriek všetkým opatreniam sme sa mohli zúčastniť tohto úžasného festivalu.


Oproti iným súťažiam je Gorazdov Močenok trocha iný. Je to kresťanský divadelný festival, kde majú svoje nezastupiteľné miesto bohoslužby, putovanie pútnikov po ceste solúnskych bratov do Nitry, gospelové piesne, tvorivé dielne, vystúpenia spevokolov. A čo je najviac povzbudivé? Vo vzduchu necítiť rivalitu. Divadelné súbory nespája túžba po výhre, ale láska k divadlu.


Zažili sme toho naozaj veľa. Videli sme krásne inšpiratívne predstavenia, nazbierali sme nové skúsenosti, upevnili si vzájomné vzťahy ,prežili spoločne krásnych pár dní. A v poslednom rade sme si odniesli krásne 3. miesto.
Sme veľmi vďační ,že sme naším spevom a hrou mohli prispieť k oslave nášho Pána. Ako minulý rok, tak aj tento nám práve Božie slovo ukázalo, čo a kto je v živote najdôležitejší.


Hlavne na odpustenie a ľútosť nikdy nie je neskoro. Preto ľutujme a odpúšťajme.


DDS Lienky

 


Ak sa chcete dozvedieť o festivale niečo viac len si kliknite: https://www.krediv.sk/

Výveska

 

 

DEKRÉT o odpustkoch v roku sv. Jozefa

 

 

FARNIK 21

pre Vás s heartpripravujeme

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15 - 2 VN

FARNIK 14 veľkonočný

FARNIK 13

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)