Blogy

« Späť

Hasičská nedeľa

Po vlaňajších slávach 80. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Novoti, začali dobrovoľní hasiči každý rok si spomenúť na svojho patróna sv. Floriána hasičskou omšou.

Svätá omša začala slávnostným príchodom do kostola Narodenia Panny Márie. Hasiči si pozvali aj svojich kolegov poľovníkov s ktorými sa tradične stretávajú na čestnej stráži v kostole pri Božom hrobe. Pozvanie prijali aj „stražaci“ z družobnej Gniny Suszec v Poľskú, s ktorou už dlhodobo  vyvíjajú bohatú spoluprácu a zo susednej obce Zákamenné. Sv. omšu odslúžil správca farnosti Mgr. Ing. Ľuboš Satina, ktorý vyzdvihol pomoc hasičov pri organizovaní podujatí, ako aj pomoc blížnym. Po slávnostnom požehnaní nasledovalo spoločenské posedenie domácich hasičov s pozvanými hosťami a starostom obce.


Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

Prednáška diecéznej školy viery 8. prikázania

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 30. a 31. máj 2020

Zimnicová a Barutová
Monika Buláková a Helena Subjaková
Jarok a Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Katarína Kovalčíková
Podešťanská a Podkopec
Mária Kondelová a Mária Fafaláková

 

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery