Dianie vo farnosti

« Späť

Ježišova cesta do Emauz

----------------------------- ADORÁCIA 11. 7. 2024 -------------------------- Všetky cesty Boha vedú k človeku. Toto je veľká myšlienka, ktorú nachádzame v diecéznej pastoračnej aktivite.

Nové informácie v tomto vlákne budú vždy navrchu, staršie veci nájdete nižšie. 

 

EUCHARISTIA - zdroj radosti

Tento štvrtok (11.7.2024) nebude adorácia pred svätou omšou, ale bude po svätej omši do 22:00 hod.

Chceme dať opäť dôraz na diecéznu pastoračnú aktivitu „Ježišova cesta do Emauz“.

Sviatosť oltárnu k poklone vyložíme krátko po skončení svätej omše.

Prvá časť tejto adorácie bude spojená s úvahami na tému Eucharistia - zdroj radosti, a tiež zaspievame niekoľko piesní na oslavu nášho Pána.

 

O 19:00 hodine začne časť, v ktorej sa budeme spoločne modliť a spievať. Bude trvať približne 45 minút a potom až do 22:00 hodiny bude tichá adorácia. Každý si môže vybrať tú časť, ktorá mu najviac vyhovuje.     

 

 

 

CELODENNÁ ADORÁCIA

Bude  v utorok 30. 4. 2024 po rannej sv. omši a bude ukončená pred večernou sv. omšou.

Od 9:45 do 10:30 bude moderovaná adorácia spojená s diecéznou pastoračnou aktivitou.

 

 

 

OD VEĽKEJ NOCI VSTUPUJEME DO 3. ETAPY

Záverečná Tretia etapa cesty pastoračného projektu sa začne na Veľkú noc 2024 a bude trvať až do konca mesiaca jún 2024.

V centre pozornosti bude Eucharistia.

Emauzskí učeníci spoznávajú Ježiša v lámaní chleba. Už od prvého kresťanského spoločenstva je Eucharistia základom  nového života, z ktorého všetko začína a do ktorého sa všetko vracia. Ale pod podmienkou, že nejde len o vonkajšie gesto, ale skôr o stretnutie, ktoré skutočne obnovuje ľudskú existenciu prostredníctvom účasti na tajomstve Krista.

Rozprávanie o veľkonočnej skúsenosti medzi dvoma emauzskými učeníkmi, Jedenástimi a ostatnými, ktorí boli s nimi, ich privádza k záveru. Je to porovnanie s Tradíciou a Učiteľským úradom vo vzájomnom počúvaní, ktoré sa realizuje „s Petrom a pod Petrom“ a nikdy nie bez neho alebo dokonca proti nemu.

Symbolom tejto etapy bude KRÍŽ.

 

 

LECTIO DIVINA

Druhá etapa Ježišovej (a aj našej) cesty do Emauz je zameraná na Božie slovo. Ježiš vysvetľuje Písma.... a učeníci až s odstupom času priznali, že im horeli srdcia, keď sa s nimi rozprával. 

Pre ľudí, ktorým horia srdcia a chcú sa "rozprávať" s Ježišom ponúkame počas pôstnych pondelkov LECTIO DIVINA - rozjímavé čítanie božieho slova. V pondelok si vždy otvoríme stať z najbližšej nedele a tak už prežijeme týždeň s tým slovom, ktoré zaznie v Cirkvi. 

 

 

Pozvanie na biblické stretnutia nájdete vo FARNIKu 06

 

KURZ JOZUE
 
V TOMTO článku si môžete pozrieť fotky a prečítť, ako sme prežili  kurz Jozue.
 
Program kurzu Jozue   26.1. - 28.1. 2024
 
Piatok
18:00           Sv. omša        
19:10           1. téma
20:30           Film
 
Sobota
 8:30        Spoločná modlitba
 9:00        2. téma
10:30       Prestávka
10:45       3. téma
12:00       Obed
14:00       4. téma
15:30        Prestávka
15:45        5. téma
17:30        Prestávka
17:45         6. téma
18:45        Prestávka
19:15        Kreslo pre hosťa
 
Nedeľa
10:30          7. téma
12:30         Prestávka
12:45         8. téma
13:30         Ukončenie

 

Text uverejnený vo FARNIKU 02

V našej farnosti bol kurz Jozue v roku 2015. Pre mnohých účastníkov tohto kurzu znamená tých 9 rokov po kurze novú úroveň vzťahu sBohom, prehĺbenie viery a pravidelné otváranie pokladu Božieho Slova.

Kurz Jozue je príležitosťou pre každého, kto sa chce naučiť viesť duchovný boj Božími zbraňami. Ak sme zvyknutí počúvať vysvetlenie Božieho slova len formou homílie (kázne) vo sv. omši, tu zažijeme niečo úplne iné. Ahoci sa budeme zaoberať prevažne jednou knihou Sv. písma, môžeme sa naučiť novým prístupom, ako čítať a hlavne aplikovať sv. písmo na konkrétne životné udalosti.

Kurz Jozue bude trvať od večernej sv. omše 26. 1. 2024 do 28. 1. 2024 cca 13:30. Kurz bude prebiehať v škole, v budove, ktorú voláme „dielne“. Na noc idú účastníci kurzu domov.

Termín kurzu sme umiestnili do druhej časti diecézneho pastoračného projektu, lebo ponúka výdatnú porciu Božieho slova. Základný program nájdete na farskej stránke v článku „Ježišova cesta do Emauz“.

Záujemci, ktorí sa chcú zúčastniť kurzu Jozue nech sa nahlásia telefonicky alebo cez SMS na čísle pani katechétky M. Kocúrovej: 0908922312

Počas kurzu Jozue bude postarané o občerstvenie. Kurz je zadarmo, ale ak by niekto chcel prispieť, môže dať svoj príspevok v posledný deň do košíka.

Príprava takéhoto kurzu nie je anemôže byť záležitosťou jedného človeka. Ideme do toho ako tím v zložení o. Richard Ondáš, pani katechétka Marta Kocúrová, o. Štefan Hrbček a MTZ Jozef a Katka Kovalčíkovci. Je tu priestor pre ochotných ľudí, ktorí by chceli na tento kurz doniesť koláče alebo chlebíčky, môžu sa dohodnúť s Katkou Kovalčíkovou.

Všetkých farníkov pozývam k modlitbovej podpore pre tento čas, aby sa cez tento kurz Boh dotýkal sŕdc ľudí, a aby im to prinieslo posilu a povzbudenie do duchovného života. 

 

 

 

CELODIECÉZNA ADORÁCIA

Pastoračný plán "Ježišova cesta do Emauz" prechádza do druhej etapy.

Otec biskup František pozval z každého dekanátu 3 farnosti, aby sa zapojili do celodiecéznej adorácie.

Oslovil aj našu farnosť, a preto Vás srdečne pozývam na celodiecéznu adoráciu, ktorá bude v našej farnosti v sobotu 20. januára od 17:00 do 20:00 hod.

Adorácia bude mať časti, kde zaznejú piesne a čítanie Božieho slova, ale aj ticho na rozjímanie a osobnú modlitbu. Každý si môže vybrať to, čo mu najviac vyhovuje.

Krátko po vyložení Sviatosti oltárnej, približne od 17:15 do 17:30 spolu s prvoprijímajúcimi deťmi zaspievame Ježišovi niekoľko piesní, ktoré spievame aj na náboženstve. Bolo by dobre, keby prišlo čím viac detí a samozrejme, že môžu prísť aj rodičia.

Od cca 17:30 do 18:00 bude čítanie Božieho slova a potom bude tichá adorácia.

O 20:00 bude ukončenie adorácie a Eucharistické požehnanie.

Pripojme sa ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe. 

 

 

 

 

 

 

Nikodémova noc

Prvá pozvánka v prvej etape "počúvanie a prijatie" je Nikodémova noc.  Boh nás počuje vždy, keď sa k nemu obraciame a vyhľadávame ho. Občas však potrebujeme, aby nás vypočul človek, ktorý tiež môže byť Božím nástrojom. 

Vo štvrtok 14. decembra po svätej omši do 21:00 bude adorácia. To je to hlavné stretnutie s Ježišom, pretože v modlitbe nielen my rozprávame a odriekame modlitby, ale môžeme vo svojom srdci počúvať Božie vnuknutia. Ďalšia vec je možnosť duchovného rozhovoru, alebo duchovného rozhovoru spojeného so svätou spoveďou. Pozval som pána farára Cyrila Hamráka zo Zákamenného a pána farára Róberta Tokára z Tvrdošína, ktorí si pri svojich povinnostiach nájdu pre Vás čas.

Žijeme vo veľmi zložitej dobe, kedy sa nás dotýka sekularizácia alebo rôzne pomýlené názory, ktoré prichádzajú k nám cez médiá. S mnohými pochybnosťami zápasíme aj my sami.

Nikodémova noc je príležitosťou, posunúť sa správnym smerom vo svojom hľadaní. 

 

 

 

Ako príloha k FARNÍKU 50/2023 bol list od Tvojho biskupa, v ktorom je pozvanie zapojiž sa do pastoračnej aktivity. Ak sa k niekomu nedostal v tlačenej podobe, TU JE NA STIAHNUTIE

 

V  kostole si určite všimnete obraz Ježiša. ako kráča s dvoma učeníkmi.

 

 

Na stolíku pri FARNÍKU sú plagátiky, ktoré si môžete vziať do svojích rodín a umiestniť na dôstojné miesto, nech vám pripomínajú všetko, čo sa bude v našej farnosti spájať s touto diecéznou aktivitou.  Prosím o ohľaduplnosť, aby sa plagát dostal do čím viacerých rodín. 100 kusov mi ešte neprišlo, ale v priebehu týždňa ich nájdete tiež na tomto mieste. 

 

 

 

Pastier a učiteľ našej diecézy nás pozýva na duchovnú cestu v troch etapách: 

1. Počúvanie a prijatie

2. Prvenstvo Božieho slova

3. Centralita Eucharistie

 

 

 

 

Všetko ostatné k tomuto diecéznemu pastoračnému projektu sa dočítate TU

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Fotky z prvého sv. prijímania si rodičia môžu vyzdvihnúť v sakristií po sv. omšiach od zajtra do budúcej nedele. 

 

na DNI rodiny sa našiel kľúč. Je na fare a čaká na svojho majiteľa. 

 

info k birmovke

 

 

FARNIK 30

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.