Blogy

« Späť

Loďka doplávala do cieľa na Turíce

Loďka doplávala do cieľa na Turíce

V Turičnú nedeľu sa v našej obci konala slávnosť prvého sv. prijímania.

Deti počas celého pôstu, ale najmä v mesiaci máj sa pripravovali na prvé sväte prijímanie. Loďku, ktorú počas prípravy stávali zakotvila na čelnej strane kostola a nebola prázdna, lebo deti do nej nalovili veľké množstvo rýb a nebolo prekvapením, že v sieti mal každý aj tú svoju. Deťom sa prihovoril miestny pán farár, ktorý si na slávnosť priniesol aj udicu a na prekvapenie na háčiku nebola ryba, ale srdiečko, deti teraz musia loviť vo vodách života a do vlastného srdca prijímať srdcia svojich najbližších.

Už tradične potom detí s rodinami si na pamiatku zhotovili na obľúbených miestach  na pamiatku fotografie a rodičia si ich odviedli do svojich rodín. Celý týždeň v slávnostnom oblečení ešte chodili na sv. omšu a ešte si obleky ponechajú, lebo po niekoľkých rokoch sa kňazi vo farnosti rozhodli sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi uctiť procesiou a prvoprijímajúce deti budú pri tom sprevádzať Spasiteľa po uliciach obce. Niektoré fotografie si môžete pozrieť v rubrike FOTO do ktorej môžete prispieť aj vy svojimi zábermi.

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

Prednáška diecéznej školy viery 8. prikázania

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 30. a 31. máj 2020

Zimnicová a Barutová
Monika Buláková a Helena Subjaková
Jarok a Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Katarína Kovalčíková
Podešťanská a Podkopec
Mária Kondelová a Mária Fafaláková

 

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery