Dianie vo farnosti

« Späť

Modlitba "mužov" pri kaplnke sedembolestnej

Pozvanie na modlitbu prišlo od mužov z Novote, nazvali sme to modlitba mužov, ale samozrejme že mohli prísť aj ženy a deti. .....Modlili sme sa aj za misionárov.

Na základe výzvy sv. otca Františka poriadať modlitbové stretnutia na Misijnú nedeľu,  farský úrad v spolupráci s mužmi farnosti sa stretli na modlitbách pri  kaplnke spolu s miestným pánom farárom vdp. Mgr. Štefanom Hrbčekom. Modlitbové stretnutie bolo prípravou aj na národné stretnutie otcov, ktoré sa uskutoční tento víkend v Rodinkove. Muži sa pomodlili modtlidbu posvätneho ruženca a Korunku Božieho milosrdenstva. V závere prijali od miestneho pána farára požehnanie. Muži sa chcú na Misijnú nedeľu schádzať pravidelne každý rok.

 

 

 

 

Výveska

Knihu Tajomstvo biskupovho pohľadu si môžete vyzdvihnúť v sakristií kostola. (tí čo si ju objednali)
 

 

 

Podpis do kartičky prvoprijímajúcim deťom nech dajú rodičia po sústredenom prežití sv. omše z priameho prenosu.

 

NOVÉ číslo diecézneho časopisu

INFO pre BIRMOVANCOV

Príhovor mladým

 

FARNIK 04

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)