Blogy

« Späť

Na „bacovke“ v Ludzmierzi

Novoťskí veriaci už takmer tri desaťročia udržiavajú družbu s pútnickým miestom na Podhale v Poľsku. Tento týždeň prijali pozvanie na vyháňanie a požehnávanie oviec, ktoré jednoducho volajú „bacovka“.

Slávnosť začala pri bazilike, kde z prameňa bola načerpaná voda, ktorá potom bola požehnaná a každý účastník, či pozvaní hostia ako aj prítomné desiatky bačov si túto zobrali do svojich košiarov či domácnosti. Za zvukov goralskej hudby prichádzali do areálu baziliky aj desiatky ovečiek, ktoré sa zúčastnili aj slávnostnej svätej omše v závere ktorej vdp. Stanislav Szyszka zo Zakopaného všetkých požehnal berlom P. Márie. Po nej kňazi požehnali bačov i ovečky a symbolicky ich vyhnali na pašu a všetci sa opäť tešíme na jeseň, keď sa bačovia i ovečky vrátia ku bazilike v Ludzmierzi, aby sa ku „Gaždinej Podhaľa“ ako Pannu Máriu nazval počas púte v Ludzmierzi sv. Ján Pavol II. vrátili a poďakovali za ochranu i pomoc za tento rok.

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

Prednáška diecéznej školy viery 8. prikázania

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 30. a 31. máj 2020

Zimnicová a Barutová
Monika Buláková a Helena Subjaková
Jarok a Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Katarína Kovalčíková
Podešťanská a Podkopec
Mária Kondelová a Mária Fafaláková

 

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery