Blogy

« Späť

Na „bacovke“ v Ludzmierzi

Novoťskí veriaci už takmer tri desaťročia udržiavajú družbu s pútnickým miestom na Podhale v Poľsku. Tento týždeň prijali pozvanie na vyháňanie a požehnávanie oviec, ktoré jednoducho volajú „bacovka“.

Slávnosť začala pri bazilike, kde z prameňa bola načerpaná voda, ktorá potom bola požehnaná a každý účastník, či pozvaní hostia ako aj prítomné desiatky bačov si túto zobrali do svojich košiarov či domácnosti. Za zvukov goralskej hudby prichádzali do areálu baziliky aj desiatky ovečiek, ktoré sa zúčastnili aj slávnostnej svätej omše v závere ktorej vdp. Stanislav Szyszka zo Zakopaného všetkých požehnal berlom P. Márie. Po nej kňazi požehnali bačov i ovečky a symbolicky ich vyhnali na pašu a všetci sa opäť tešíme na jeseň, keď sa bačovia i ovečky vrátia ku bazilike v Ludzmierzi, aby sa ku „Gaždinej Podhaľa“ ako Pannu Máriu nazval počas púte v Ludzmierzi sv. Ján Pavol II. vrátili a poďakovali za ochranu i pomoc za tento rok.

Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK (staršie čísla)

Anketa

Dvere na kostole búchajú.