Dianie vo farnosti

« Späť

NTM 2024 - program a pozvánka

Spolu s pastoračnou radou a ochotnými farníkmi Vám, milí manželia (a snúbenci), aj tento rok ponúkame národný týždeň manželstva, ktorého cieľom je priniesť nové inšpirácie pre manželskú lásku.

Národný týždeň manželstva 2024

Téma:  Vitamíny pre vzťah
Termín: 12. 2. 2024 - 18. 2. 2024
 
Témy  na jednotlivé dni: 
- Vitamín Z   / Zmysel pre humor
- Vitamín P  / Pozornosti a lichôtky
- Vitamín U  / Umenie, kultúra a šport
- Vitamín S   / sex (intímny život manželov)
 
Program 
 
Pondelok
sv. omša 18:00 s pozvaným hosťom:   o. Andrej Branický   (Námestovo)
Téma Vitamín Z / Svedectvo
 
Utorok
sv. omša 18:00 S pozvaným hosťom: o. Garbiar (Hruštín)
Téma  Vitamín P 
19:00 – 6:15 hod Celonočná adorácia 
od 20:30 do cca 21:15  moderovaná adorácia 
 
Streda
Popolcová stredaDeň prísneho pôstu! - deň pokánia a modlitieb za manželstvá farnosti 
Sv. omše: o 6:30, o 14:00 detská a o 18:00
 
 
Štvrtok
18:00 sv. omša  Téma Vitamín U /
Po sv. omši: svedectvo Renáta Ocilková 
 
Piatok
16:00 modlitba krížová cesta  (manželia)
16:45 sv. omša. Téma: Vitamín S / p. farár
 
Sobota
Praktické užívanie vitamínov v manželstve, predávkovania nie je možné laugh
 
Nedeľa
sv. omša 10:30 za boží ľud a manželstvá  našej farnosti / p. farár 
 
 
 
 
 
 
 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 10

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.