Dianie vo farnosti

« Späť

Obnova ružencových bratstiev

V tomto článku je plagát a informácie k obnove ružencových bratsteiv v našej farnosti.

Vo farníku 10/2024 a 11/2024 ste sa už mohli dočítať o plánovanej duchovnej obnove vo farnosti so špeciálnym zameraním na ružencové bratstvá. 

Keďže sa už blíži termín duchovnej obnovy, venujte prosím pozornosť pozvánke a informáciám  k tejto udalosti.  

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 18

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.