Dianie vo farnosti

« Späť

Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie 2022

Fotky, krátky text a piesne z odpustovej slávnosti.

Hlavný celebrant a slávnostný kazateľ Marián Bublinec v homílií hovoril o utrpení a láske. 

 

Hudobný doprovod liturgie: zbor CUM ANGELIS

tu si môžete vypočuť záznam niektorých piesní. RECORDING: Erik Durčák

 

 

 

 

 

 

FOTO: Alžbeta Durčáková, Alžbeta Serdelová, Erik Durčák

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Výstup na Veľký kopec a posviacka kríža na Veľkom kopci sa z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia prekladá
o novom termíne Vás budeme včas informovať. 
Nový termín bude s veľkou pravdepodobnosťou až po birmovke. 
 
 
 
 

FARNIK 40

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

 

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)