Dianie vo farnosti

« Späť

Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie 2022

Fotky, krátky text a piesne z odpustovej slávnosti.

Hlavný celebrant a slávnostný kazateľ Marián Bublinec v homílií hovoril o utrpení a láske. 

 

Hudobný doprovod liturgie: zbor CUM ANGELIS

tu si môžete vypočuť záznam niektorých piesní. RECORDING: Erik Durčák

 

 

 

 

 

 

FOTO: Alžbeta Durčáková, Alžbeta Serdelová, Erik Durčák

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

info pre BIRMOVANCOV

info k 1. sv. prijímaniu

 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.