Dianie vo farnosti

« Späť

Parkovanie pri novej fare

Ak máte v nedeľu problém zaparkovať, prečítajte si, prosím, tento článok.

Pri novej fare bývajú v nedeľu počas sv. omše zaparkované 2, 3 atuá, väčšinou dosť neprakticky.

Dnes sme čiarami vyznačili 8 parkovacích miest pri garážach do novej fary. O chvíľu príde zima a čiary pre sneh nebude vidno, tak by som bol rád, keby sme sa to ešte teraz na jeseň naučili. Na túto parkovaciu plochu by sa ešte zmestili 2 autá, ale zabránia tým výjazd autám zaparkovaným vo vyznačených miestach.

 

 

Ďalšia odporúčaná vec je zvýšenie ohladuplnosti a zodpovednosti pri využívaní dvoch parkovísk v blízkosti kostola. Sú tam čiarami vymedzené parkovacie miesta na optimalizáciu využiteľnosti priestoru, ak sa to rešpektuje, miesta je dosť. (čiary treba obnoviť, na jar to urobíme)

 

A tretia vec, ktorú tu musím napísať je trochu vážnejšia. Týka sa ľudí, ktorí počas nedeľnej svätej omše ostávajú v autách, púšťajú si hudbu a debatujú, ale svätej omše sa nezúčastňujú. Týchto ľudí POZÝVAM do chrámu k aktívnej účasti na nedeľnej sv. omši.

 

Výveska

Knihu Tajomstvo biskupovho pohľadu si môžete vyzdvihnúť v sakristií kostola. (tí čo si ju objednali)
 

 

 

Podpis do kartičky prvoprijímajúcim deťom nech dajú rodičia po sústredenom prežití sv. omše z priameho prenosu.

 

NOVÉ číslo diecézneho časopisu

INFO pre BIRMOVANCOV

Príhovor mladým

 

FARNIK 04

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)