Dianie vo farnosti

« Späť

Pod ochranou Panny Márie

Dnes pri večernej svätej omši Ľudovít Gábriš vložil škapuliar veriacim našej farnosti.

Najskôr v homílií vysvetlil milosti spojené s nosením škapuliara, ale aj záväzky.

 

Môžete si vypočuť privítanie a homíliu.

 

 

 

 

 

Na konci sv. omše bol obrad vloženia škapuliara.

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 

 

FARNIK 33

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)