Dianie vo farnosti

« Späť

Pod ochranou Panny Márie

Dnes pri večernej svätej omši Ľudovít Gábriš vložil škapuliar veriacim našej farnosti.

Najskôr v homílií vysvetlil milosti spojené s nosením škapuliara, ale aj záväzky.

 

Môžete si vypočuť privítanie a homíliu.

 

 

 

 

 

Na konci sv. omše bol obrad vloženia škapuliara.

 

Výveska

Podpis do kartičky prvoprijímajúcim deťom nech dajú rodičia po sústredenom prežití sv. omše z priameho prenosu.

 

NOVÉ číslo diecézneho časopisu

INFO pre BIRMOVANCOV

Príhovor mladým

 

FARNIK 04

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)