Dianie vo farnosti

« Späť

Pomník nenarodeným deťom

Tento článok sa bude dopĺňať od dnes do 3. novembra. Obsahuje pozvanie na požehnanie, fotky, základné informácie ohľadom zhotovenia a vysvetlenie symboliky pomníka.

Dňa 1. 11. 2023 po pobožnosti na (starom) cintoríne  pri kostole so začiatkom o 15:00, prejdeme k novopostavenému pomníku v dolnej časti cintorína, ktorý sme postavili pre deti z našich rodín, ktoré zomreli skôr, ako sa stihli narodiť, vypočujeme si krátky príhovor, v ktorom bude vysvetlená symbolika pomníka a požehnáme ho. Na záver poďakujem ľuďom zaangažovaným do realizácie pomníka.

 

Pomník nenarodeným deťom je zámerne umiestnený na tomto trochu odľahlom mieste, aby ľudia, ktorí hľadajú útechu v situácií, že prišli o dieťatko pred narodením, sa mohli pomodliť alebo zotrvať v tichu v ústraní, mimo zvedavých pohľadov ľudí.

 

V dolnej časti pomníka je aj miesto na položenie sviec, hlavne v čase, keď sa modlíme aj za ostatných zosnulých a pripájame sa aj k aktivite „Sviečka za nenarodené deti“. Na hodnotu počatého života sa pozeráme optikou Božieho zjavenia a veríme, že človek dostáva pri počatí nesmrteľnú dušu.

 

pastoračná rada farnosti a SH 

 

Fotky z požehnania pomníka nenarodeným deťom

 

 

 

 

FOTO: Dušan Jendrašík, Štefan Hrbček

 

Veľká vďaka za zhotovenie tohto pomníka patrí členom pastoračnej rady, ktorí dôsledne zvažovali a navrhli práve tento pomník. Špeciálne poďakovanie patrí pánovi Stanislavovi Kasajovi, ktorý bol najviac zaangažovaný do všetkých prác. Vďaka a uznanie patrí aj zhotoviteľovi MgrArt. Jurajovi Brišákovi a obecnému úradu za vykonanie stavebných prác. 

 

Sprievodné slovo k Pomníku nenarodeným deťom

Na sviatok Všetkých svätých bol posvätený pamätník nenarodeným deťom. Vznikol ako reakcia na skutočnosť, že veľa manželských párov má skúsenosť so spontánnym potratom, napriek tomu, že ich deti boli chcené a milované. Zomrelých veriacich ukladáme do hrobov a tie sa nám stávajú miestom smútenia a modlitby za nich. Nech sa novovybudovaný pamätník stane podobným miestom modlitby za našich nenarodených bratov a sestry v Kristovi. 

 

Pomník znázorňuje Božie dlane, v ktorých pokojne spí dieťa. Aj keď rodičom nebolo dopriate držať ich vo svojich rukách, máme nádej, že tieto deti prežívajú večnosť v náručí milosrdného Boha. Ukazovák vrchnej dlane smeruje k návštevníkovi pamätníku. Nech je nám to pripomienkou, že okrem nenarodeného dieťaťa majú miesto v Božej dlani aj tí, ktorí za ním smútia. Tu sa dostávame aj k samotnej myšlienke, ktorá je zhmotnená do nápisu na pamätníku. „Ja nezabudnem na teba. Hľa do dlaní som si ťa vryl.“ (porov. Iz 49, 15-16) Čo viac nám treba na potvrdenie nekonečnej Božej lásky k nám?

 

Pri realizácii pamätníka sa kládol dôraz aj na jeho orientáciu. Pri pohľade naň nás môže preniknúť smútok nad stratou blízkej osoby. Keď však pozdvihneme zrak vyššie, uvidíme chrám, v ktorom sa každý deň sprítomňuje Kristova obeta za nás. Slovami sv. Pavla: „Keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?“ (Rim 8, 32) Nech sú nám aj tieto slová zdrojom nádeje na večný život pre našich nenarodených a na naše stretnutie s nimi v nebi.

(text pripravili Stanislav a Janka Kasajovci)
 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 17

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.