Blogy

« Späť

Príchod nového pána kaplána

Netradične, nie v kostole, ale v Dome smútku a nádeje privítali naši veriaci o to srdečnejšie nového pána kaplána Mgr. Mareka Jamricha, ktorý je v poradí tretím kaplánom v našej farnosti

V úvode sv. omše privítal nového pána kaplána vdp. farár Ľuboš Satina ako aj starosta obce p. František Poleta. Dostávame do farnosti výborného organistu, ale najmä kňaza, lebo každý kňaz tiež potrebuje kňaza povedal v úvode vdp. farár.
Marek Jamrich sa narodil 17. novembra 1987, pochádza z Liptova  z Ľubochne, ktorá je filiálkou farnosti Hubová. Okrem staršieho brata Dominika, ktorý je kaplánom v Spišskej Novej Vsi má ešte troch bratov a dve sestry Po maturite na Obchodnej akadémii v Ružomberku išiel študovať na Teologický inštitút do Spišskej Kapitule. Na kňaza bol vysvätený 15. júna 2013 o. biskupom Štefanom Sečkom. Po Dolnom Kubíne, kde pôsobil ako kaplán je na svojom druhom pôsobisku u nás v Novoti. Má rád umenie, knihy, šport a ako nám prezradil obľubuje aj kvety.
Prajeme mu, aby sa u nás cítil dobre a jeho požiadavku, aby sme sa za neho modlili budeme zodpovedne plniť.

 

Výveska

3. 12.2020  Pán Boh do večnosti povolal našu sestru

Jozefínu Smolárovú rod. Pidíkovú

z č. 855 vo veku 84 rokov.

Pohreb bude v sobotu 5.12.2020 o 14:00 hod v dome smútku a nádeje.

Odpočinutie večné daj jej Pane,

a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji.

Liturgia domácej cirkvi ADVENT (ROK B)

************

FARNIK 50

pre Vás s heartpripravujeme

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)