Dianie vo farnosti

« Späť

Príprava na misie vo farnosti

22. až 30. apríl 2023 Misie vo farnosti to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.

Sobota 22. 4. 2023

18:00 Sv. omša a začiatok misií (privítanie misionárov)
 
Nedeľa 23. 4. 2023
07:00 Sv. omša s misijnou kázňou
08:30Sv. omša s misijnou kázňou
10:30Sv. omša s misijnou kázňou
11:20 Stretnutie s mládežou
15:00 Pobožnosť + katechéza pre ženy
15:45 Film Ježiš
 
Pondelok 24. 4. 2023
08:00 Sv. omša s misijnou kázňou
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou
19:00 Katechéza pre mužov
 
 
Utorok 25. 4. 2023
  8:00 Sv. omša s misijnou kázňou
  9:00 Program v ZŠ a sv. omša pre deti     
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou
 
Streda 26. 4. 2023
  8:00 Sv. omša s misijnou kázňou
14:00 Sv. omša pre deti
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou
 
 
Štvrtok 27. 4. 2023
  8:00 Sv. omša s misijnou kázňou
18:00Eucharistická slávnosť s adoráciou
 
 
Piatok 28. 4. 2023
  8:00 Sv. omša + udelenie sviatosti pomazania chorých
18:00 Sv. omša + obnova manželských sľubov
19:00 Stretnutie s mládežou
 
 
Sobota 29. 4. 2023
  8:00 Sv. omša s misijnou kázňou
17:30 Novéna k MUP
18.00 Sv. omša s misijnou kázňou
 
 
 
Nedeľa  30. 04. 2023
07:00 Sv. omša s misijnou kázňou 
08:30 Sv. omša s misijnou kázňou
14:30 Sv. omša – záver misií 
 
 
 
 
Sviatosť zmierenia
 
streda od   9:00 do 11:00  a od 13.00 deti
štvrtokod   9:00 do 11:00 a od 15:30 do sv. omše
piatok od   15:30 do sv. omše

 

 

Vo  FARNÍKU   47/22,   7/23 10/23  ste si mohli všimnúť informáciu, že v našej farnosti plánujeme sväté misie. 

 

Zavíta k nám misijny tím Michala Zamkovského z Kláštora v Podolínci

 

 

 

 

 

NA MISIE SA PRIPRAVUJEME

  • osobnou túžbou po duchovnej obnove
  • modlitbou v rodinách sa misie
  • pri sv. omšiach pridávame prosby za misie
  • pri nočných adoráciách na kolenách pred Pánom vyprosujeme milostivý čas misií pre celú našu farnosť

 

 
„Ja som prišiel, aby mali život...“ Jn 10,10
 
 
 
 
 
 
Misie vo farnosti to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.
 
 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 17

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.