Dianie vo farnosti

« Späť

Prvé sv. prijímanie 2023

Fotky a poďakovanie k slávnosti prvého svätého prijímania v roku 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave dnešnej slávnosti prvého svätého prijímania

rodičom za celoročnú spoluprácu pri katechéze

pánovi kaplánovi za detské sv. omše

BURIZÓNU za spev

pani katechétke za nácviky

miništrantom a úplne všetkým.... ktorí akokoľvek pomohli...

 

 

FOTO: Nikola Judáková

TU je jej INSTAGRAM

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

info pre BIRMOVANCOV

info k 1. sv. prijímaniu

 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.