Blogy

« Späť

Prvoprijímajúce deti stavali loďku

Prvoprijímajúce deti stavali loďku

Štyridsaťosem prvoprijímajúcich detí sa počas pôstneho obdobia pripravovalo na sviatosť prvého sv. prijímania. Každý s nich si stavia loďku, potom ju vybavovali potrebným zariadením a v máji plnia denné úlohy

Pán Ježiš pozval nielen Petra a Ondreja, ale aj Teba, aby si sa stal rybárom ľudí. Na toto poslanie sa ale musíš pripraviť. Na každý týždeň je určená jedna úloha – aby si mohol trénovať každý deň v tom týždni. Po jej splnení si vymaľuj jedno okienko na obrázku s daným číslom.

Prvá úloha bola jednoduchá, každý rybár, potrebuje na lov loďku, úlohou bolo prichystať si drevo na stavbu loďky... zodpovedne sa pripraviť každý deň do školy.(mať všetky pomôcky, domáce úlohy

Druhá úloha: stavanie loďky.....pravidelnú modlitbu – ráno i večer.

Tretia úloha: namaľovať loďku...pomoc rodičom a súrodencom

Štvrtá úloha: Na postavenú loďku treba namontovať plachtu....Starám sa o seba, svoje telo, aj dušu. Nech som čistý z vonku aj z vnútra (plachta je veľká, vidieť ju už z diaľky)

Piata úloha: Predtým, než vyplávam – aby som vedel kam sa mám plaviť a kadiaľ sa vrátiť domov potrebujem vedieť, aké more je....spoznávať more...Pravidelne čítať Sv. Písmo. Nemôžem rozprávať o tom, čo nepoznám. Čítaním Sv. Písma spoznávam Ježiša.

Šiesta úloha: Predtým, než vyplávam –musím získať zručnosť- silu, aby som vládal ovládať plachtu, sieť, veslá a kotvu....úlohou je cvičiť svoju vôľu...Zrieknem sa vecí, ktoré mám rád, aby som mohol prejaviť lásku, poslúžiť druhým. Učím sa pritom od Ježiša.

Siedma úloha: Predtým, než vyplávam – potrebujem si pripevniť, uložiť veci v loďke, aby som vedel v prípade potreby – kde, čo mám....urobiť si poriadok vo svojich veciach... upratovali sme pred sviatkami, ale svoje veci mám mať v poriadku stále.

Ôsma úloha: Pripravím si kotvu. Každá loďka – malá, či veľká potrebuje svoju kotvu, aby mohla zastaviť..... cvičiť svoju miernosť...mierniť sa vo svojich slovách, správaní, maškrtení, v hrách, či telke.

Deviata úloha: kompas – naučiť sa s ním pracovať : Každý večer zisťuj či ideš správnym smerom. Použi na to spytovanie svedomia.

Od 1. mája do 18. mája skúšajú loviť ľudí „do siete Lásky“, detí na každý deň dostávajú jednu úlohu, ktorú podľa rozpisu plnia, vždy v utorok o 14.00 hod sa zúčastňujú na detských sv. omšiach, aby sa pripravili na prijatie sviatosti. Slávnosť prvého sv. prijímania bude 19. mája 2013.

Ako vyzerali prvé sv. prijímania v minulosti si budete môcť pozrieť vo fotogalérii : Historické pohľady – Prvé sv. prijímanie. Ďakujeme novoťským rodinám, ktoré poskytli dobové fotografie do tejto galérie.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
To je krásne! Dovolíte nášim katechétom vo farnosti, aby tento "model "použili pri katechéze detí?
Odoslané 3.5.2013 10:36.
O dovolenie som požiadal nášho p. farára - on sa vyjadri resp. doplní úlohy z tohto mesiaca.
Odoslané 4.5.2013 8:30 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Veľmi pekné a povbudivéemoticon Želám deťom i nám požehnaný lov!
Odoslané 4.5.2013 18:20.
mozno by bolo fajn, keby tu bolo aj viac fotiek.. emoticon emoticon nejaky slider.. emoticon
Odoslané 6.5.2013 0:11.
Z čoho viac fotiek? Postupne budem dopĺňať, s tých starých sa veľmi ťažko niečo robí, ale pokúšam sa. Ďakujem
Odoslané 6.5.2013 13:02 ako reakcia na Štefan Hrbček.

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

Prednáška diecéznej školy viery 8. prikázania

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 30. a 31. máj 2020

Zimnicová a Barutová
Monika Buláková a Helena Subjaková
Jarok a Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Katarína Kovalčíková
Podešťanská a Podkopec
Mária Kondelová a Mária Fafaláková

 

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery