Dianie vo farnosti

« Späť

Púť do Ríma

V spolupráci s našim rodákom Antonom Durčákom, ktorý študuje morálku v Ríme, a sprievodcom docentom Ľuboslavom Hromjákom, Vám ponúkame pútnický zájazd do Ríma s pestrým programom.

 

Termín je od 31. 5. 2024 do 6. 6. 2024. 

 

Počas tohto programu je možné zažiť sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý sa v Ríme slávi v nedeľu 2. júna 2024, „Anjel Pána“ a audienciu so Sv. otcom, a samozrejme návšteva hlavných bazilík a historických pamiatok. Pracovnú verziu programu, ktorá by sa už nemala podstatne líšiť od finálnej, nájdete v článku na farskej stránke. Situácia v Ríme si niekedy vyžaduje prispôsobiť program, ale to už má na starosti sprievodca. 

Chcel by som poprosiť všetkých, ktorých táto ponuka oslovila, aby sa do dvoch týždňov (do 22.10.2023) zapísali v sakristií. 

Potrebujem uhradiť zálohu na ubytovanie, preto do 5. 11. 2023 prihlásení zaplatia zálohu 75 EUR. Zvyšok sa doplatí do konca februára. 

V cene 320 EUR na osobu je zahrnuté:

  • doprava do Ríma a späť, 
  • doprava v rámci Ríma,
  • ubytovanie, raňajky a jedna večera. Obedy si každý zabezpečí individuálne v nejakej reštaurácii, v pizzerii alebo v akomkoľvek inom zariadení. Veľmi by to narušilo program, keby sme na obedy mali chodiť do miesta, kde budeme ubytovaní a v Ríme sú reštaurácie na „každom rohu“.
  • Sprievodca a sprievodcovská technika. 

Cestovné poistenie je v ponuke pre tých, ktorý ho potrebujú za 1,54 EUR na deň (UNIQA).

Je už bežné, že ľudia majú poistenia k rôznym finančným produktom, hypotékam alebo maju vlastné poistky, v ktorých je zahrnuté aj ošetrenie a riziká v zahraničí.) 

Cez Vianoce bude mať Anton Durčák s pútnikmi stretnutie a všetko im vysvetlí. 

AD a SH 

 

 

RÍM a VATIKÁN 

Pútnický zájazd do Večného mesta je pre účastníkov nezabudnuteľným zážitkom. Nech je takým aj pre nás.

 

Termín: 31. 5. 2024 - 6. 6. 2024

Sprievodca: doc. Ľuboslav Hromják

 

Rámcový program púte:

Zmena programu vyhradená podľa aktuálnej situácie v Ríme a usmernenia sprievodcu. Presuny mestskou dopravou.

 

1. deň: Piatok 31.5.

Autobus vyzdvihne pútnikov z autobusových zastávok v Novoti o 11:00 hod odchod od kasární,  o 11:15 hod. z Novote.

Cestou krátke prestávky (každé 3 až 4 hodiny) s možnosťou občerstvenia a hygieny.

 

2. deň: Sobota 1.6.

Predpokladaný príchod do Ríma v dopoludňajších hodinách.

Presun vlakom z parkoviska autobusu (s batožinou na ubytovanie). Zloženie batožiny.

Prehliadka historického centra s antickými aj kresťanskými pamiatkami: Anjelský hrad (postavený ako mauzóleum, bývalá väznica a kasárne) a most s nádhernými sochami anjelov od uznávaného sochára Berniniho, Piazza Navona, Pantheon, Santa Maria Sopra Minerva (hrob sv. Kataríny Sienskej) a malebná a najznámejšia rímska fontána - Fontana di Trevi. Ubytovanie.

 

3. deň: Nedeľa (NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI) 2.6.

Slávnostná svätá omša so Sv. otcom na námestí vo Vatikáne.

Prehliadka Vatikánu a návšteva baziliky sv. Petra. Hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII., osobné modlitby.

Účasť na modlitbe Anjel Pána so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra. Námestie zdobia nádherné fontány a jedinečný obelisk, je obklopené kolonádou mohutných stĺpov. Nad nimi sa vypína Apoštolský palác, odkiaľ sa v nedele a slávnosti na poludnie Svätý Otec modlí modlitbu „Anjel Pána“.

Popoludní prehliadka námestia Kapitol (pohľad na antické pamiatky - Forum Romanum), Piazza Venezia (Benátske námestie s pamätníkom Viktora Emanuela II., Trajánovo Fórum), Via del Corso. Návrat na ubytovanie.

 

4. deň: Pondelok 3. 6.

Raňajky.

Koloseum, Konštantínov víťazný oblúk.

V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa, kde je hrob a relikvie sv. Cyrila. Svätá omša.

Konštantínovo baptistérium.

Po raňajkách prehliadka Baziliky sv. Jána v Lateráne (Lateránskej Baziliky) – rímska katedrála a Matka všetkých chrámov Mesta a Sveta, Lateránsky palác, kde bolo prvé sídlo pápežov.

Možnosť modlitby na Svätých schodoch (v budove Scala Santa), ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma.

Bazilika Sv. Kríža (Santa Croce in Jerusaleme), kde sa nachádzajú najvzácnejšie relikvie sveta.

Návrat na ubytovanie.

 

5. deň: Utorok 4. 6.

Návšteva chrámu Santa Prassede (miesto, kde pôsobil sv. Cyril a kde vznikli prvé preklady liturgických textov do slovienčiny).

Po raňajkách presun ku Bazilike Santa Maria Maggiore. Bazilika je jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy, a tak schválil staroslovienčinu ako liturgický jazyk.

Piazza della Reppublica a Quirinale.

Osobné voľno, nákup suvenírov. (Návrat do Vatikánu. Možnosť výstupu na kupolu baziliky sv. Petra.)

Návrat na ubytovanie.

 

6. deň: Streda 5. 6.

Po raňajkách odubytovanie a zloženie batožiny.

Generálna audiencia so sv. Otcom v Aule Pavla VI. (pred 07:30 do 12:00).

Presun miestnou dopravou do Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom.

Bazilika sv. Petra v okovách (S. Pietro in Vincoli), kde sa nachádzajú okovy, ktorými bol sv. Peter zviazaný počas väznenia v Ríme. Je tu aj známa socha Mojžiša od Michelangela. Možnosť prehliadky nočného Ríma. Piazza del Popolo, Španielske námestie (so známymi španielskymi schodmi vedúcimi k jedinečnému neskororenesančnému kostolu Trinitá dei Monti), Fontána di Trevi.

Presun vlakom na parkovisko k autobusu.

Nočná jazda domov na Slovensko.

 

7. deň: Štvrtok 6. 6.

Návrat na Slovensko

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 18

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.