Blogy

« Späť

Rozlúčka s p. kaplánom Mgr. Marekom Jamrichom

Pán kaplán Marek Jamrich prišiel do našej farnosti  pred troma rokmi z farnosti Dolný Kubín. Privítali sme ho vtedy v dome smútku a nádeje, nakoľko náš kostol bol vtedy v rekonštrukcii. Ihneď si získal srdcia nie len mladých, ale aj starších farníkov najmä tým že počas celého obdobia sa venoval zdokonaľovaniu nášho spevu pri náboženských obradoch a samozrejme jeho ďalšej láske hre na orgán.Nikdy nezabudneme na jeho príjemný úsmev, ktorým nás denne vítal pri príchode do spovednice, či pri odchode z nej a pred každou sv. omšou i po nej. Počas jeho pobytu v našej farnosti sa aj vďaka nemu podarilo zakúpiť aj nový orgán do kostola na zvuk ktorého i pod jeho vedením sa veľmi tešíme. Na ďalšom pôsobisku mu vyprosujeme veľa a veľa Božích milosti a požehnania

 

 

Výveska

Konferencia biskupov Slovenska na 8. Septembra 2019posiela pastiersky list

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29