Blogy

« Späť

Spomienka na otca Karola

Spomienka na otca Karola

Dnes si pripomíname 2. výročie smrti nášho bývalého pána farára Karola Lihosita.

Narodil sa 27. 10. 1921 v Jablonke (Poľsko) v roľníckej rodine a mal štyroch bratov. Základnú školu navštevoval v rodnej obci, stredoškolské štúdiá začal v Nowom Targu a maturoval v roku 1941 v Levoči. V rokoch 1941 – 1946 študoval na Vysokej bohosloveckej škole v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí a 9. júna 1946 bol vysvätený za kňaza. Prvé miesto jeho pôsobenia bolo v Liptovskej sv. Alžbete a potom bol kaplánom v Slovenskej Vsi. Odtiaľ ho v decembri 1951 povolali na výkon základnej vojenskej prezenčnej služby, ktorá trvala do mája 1954. Po návrate do civilu pôsobil ako kaplán v Poprade, Spišskej Novej Vsi a od roku 1957 v Námestove. Do Novote prišiel na Veľkú noc 3. 4. 1958 a pôsobil ako správca farnosti až do polovice novembra 1973. Vtedy bol preložený do Ľubice a tam účinkoval nepretržite takmer 21 rokov.
Od 18. 7. 1994 spravoval farnosť v Podbieli a 1. 7. 1997 prišiel na odpočinok do Novote. Naďalej pôsobil ako kňaz a pomáhal miestnym farárom v kňazskej službe. Zomrel v Novoti 20. januára 2015 ako najstarší kňaz Spišskej diecézy.  V blízkosti kostola v Novoti je aj pochovaný. Ďakujeme za všetko otec Karol a myslime na vás v modlitbách. 

 

 

 

Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK (staršie čísla)

Anketa

Dvere na kostole búchajú.