Dianie vo farnosti

« Späť

Svetové dni mládeže

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu... cez Ružomberok, ktorého cieľom je informovať a motivovať mladých k účasti na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa uskutočnia toto leto.

Okrem spoločnej modlitby a všetkých potrebných informácií zaznejú aj svedectvá mladých o ich účasti na predošlých Svetových dňoch mládeže.

 
Stretnutie sa uskutoční v sobotu 11. marca o 14:00 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku.
 
 
 
 
Viac informácií nájdete na plagáte vzadu na výveske alebo na www.komisia.sk.
 
 
o.Ľuboš Laškoty
 
 
 
 
 
Komisia pre Mládež v Spišskej diecéze
0911223067
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

kostolu sv. Jána Krstiteľa
(odstup medzi hlasovaním je 24 hod)
 
Spomedzi nás do večnosti odišiel 
Serafín Bulvas (63)
č. 446
Pohreb so sv. omšou bude v utorok 28.3.2023 o 14:00
 
nech odpočíva v pokoji...
 
 
 

 

 

FARNIK 14

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.