Blogy

« Späť

Trojkráľový koncert mnohých prekvapil

... a verím, že aj potešil

 

Môžete si vypočuť podstatnú časť koncertu, chýba úvod a asi 2 posledné piesne, príhovor pána starostu a farára.

 

RECORDING: Erik Durčák

 

 

 

Už po tretíkrát sa konal v našom kostole Narodenia Panny Márie Trojkráľový koncert. Účinkujúci sa veľmi tešia nie len z bohatej účasti ľudí, ale aj z úžasnej odozvy, ktorú si veľmi vážia. V programe vianočného koncertu sa predstavili domáci umelci z Novote, ale aj hostia
z iných dedín. Ľudia si mohli vypočuť nádherné melódie rôznych hudobných žánrov. V hudbe ich rozlišujeme mnoho, avšak je len na nás, či dokážeme prijať a vypočuť si aj niečo, čo sa páči tomu druhému. Na koncerte zazneli tóny klasickej, ľudovej, zborovej, jazzovej, a modernej hudby. Pevne veríme, že talentovaní interpreti vám boli prínosom a opäť vás obohatili o niečo nové, im blízke. Je radosť tvoriť niečo pre ľudí, ktorí sú ochotní počúvať.


Dúfame, že táto krásna bodka za vianočnými sviatkami v podobe nášho koncertu vás všetkých potešila na duši a vykročili ste do nového roka plný radosti a zároveň pokoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločná fotka hudobníkov

 

TEXT: Alžbeta Serdelová

FOTO: Štefan Hrbček

OBRAZOK: Štefan Hrbček

Výveska

Prihlasovací formulár

PRÍLEŽITOSŤ NA SLUŽBU

******  ******  ****** ******

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)