Dianie vo farnosti

« Späť

Vitamíny pre zdravé manželstvo

Článok k národnému týždňu manželstva v Novoti. Fotky, krátky text a AUDIO pre tých, ktorí sa chceli NTM zúčastniť, ale kvôli práci sa nemohli.

článok sa postupne dopĺňa.    laugh

Ak niekto z farnikov ma nejakú fotku z NTM, nech ju pošle na mail: stefan.hrbcek@gmail.com

 

 

16. 2. 2024  - piatok   

Vitamín "S"  (sex, intimita v manželstve)

 

Koncert Márie Podhradskej

 

Počas koncertu bol aj krátky program pre deti

 

Náš hosť, Renáta Ocilková, mala prednášku a besedu, kde sa dotkla aj tém, týkajúcich sa prípravy na manželstvo a nadobudnutie vlastností, ktoré sa v manželstve veľmi zídu, ako napríklad sebapoznanie, prijate sexuálnej identity, poznanie vlastnej plodnosti, a zamýšľali sme sa nad vlastnosťami lásky: vernosť, záväzok, dôvera, opora,  či nechápem (ako  je to s tou láskou komplikovane krásne...)

 

 

poďakovanie

 

15. 2. 2024 - štvrtok

vitamín "U"  (umenie, kultúra, zážitky)

svedectvo a prednáška Renáty Ocilkovej

 

Poďakovanie

Poďakovanie

13. 2. 2024 - utorok 

VITAMÍN "P" (pozornosti, lichôtky)

AUDIO:

 

 

 

 

Sv. omšu celebroval o. Pavol Garbiar

12. 2. 2024 - pondelok

VITAMÍN "Z"   (zmysel pre humor)

Po sv. omši sme si vypočuli svedectvo manželov    (informáciu doplníme)

AUDIO:

 

Sv. omšu celebroval a v homílií sa manželom (ale aj ostatným) prihovoril vdp. Andrej Branický, aktuálne kaplán v Námestove.

 

AUDIO:

 

 

 

FOTO: Martin Durčák, Štefan Hrbček

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 09

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.