Dianie vo farnosti

« Späť

Vitamíny pre zdravé manželstvo

Článok k národnému týždňu manželstva v Novoti. Fotky, krátky text a AUDIO pre tých, ktorí sa chceli NTM zúčastniť, ale kvôli práci sa nemohli.

Ak niekto z farnikov ma nejakú fotku z NTM, nech ju pošle na mail: stefan.hrbcek@gmail.com

 

Ďakujem manželom, ktorí pripravili program Národného týždňa manželstva a zabezpečili všetko potrebné, aby sa plány aj zrealizovali.
Ďakujem pozvaným hosťom; kňazom aj manželom, a tiež farníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli počas NTM.

Ďakujem pánovi starostovi Dušanovi Jendrašíkovi a zamestnancom OÚ za požičanie a prípravu sály.

SH

16. 2. 2024  - piatok   

Vitamín "S"  (sex, intimita v manželstve)

 

Koncert Márie Podhradskej

 

Počas koncertu bol aj krátky program pre deti

 

Náš hosť, Renáta Ocilková, mala prednášku a besedu, kde sa dotkla aj tém, týkajúcich sa prípravy na manželstvo a nadobudnutie vlastností, ktoré sa v manželstve veľmi zídu, ako napríklad sebapoznanie, prijate sexuálnej identity, poznanie vlastnej plodnosti, a zamýšľali sme sa nad vlastnosťami lásky: vernosť, záväzok, dôvera, opora,  či nechápem (ako  je to s tou láskou komplikovane krásne...)

 

 

poďakovanie

 

15. 2. 2024 - štvrtok

vitamín "U"  (umenie, kultúra, zážitky)

svedectvo a prednáška Renáty Ocilkovej

AUDIO:

Poďakovanie

Poďakovanie

13. 2. 2024 - utorok 

VITAMÍN "P" (pozornosti, lichôtky)

AUDIO:

 

 

 

 

Sv. omšu celebroval o. Pavol Garbiar

12. 2. 2024 - pondelok

VITAMÍN "Z"   (zmysel pre humor)

Po sv. omši sme si vypočuli svedectvo manželov Kutlákovcov 

AUDIO:

 

Sv. omšu celebroval a v homílií sa manželom (ale aj ostatným) prihovoril vdp. Andrej Branický, aktuálne kaplán v Námestove.

 

AUDIO:

 

 

 

FOTO: Martin Durčák, Štefan Hrbček

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

DEŇ RODINY JE PRELOŽENÝ na 23. 6. 2024

Organizačný tím dňa rodiny oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého počasia prekladáme plánovanú akciu "DEŇ RODINY" na nedeľu 23. 6. 2024

 

info k birmovke

 

FARNIK 26

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.