Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

Sväté omše

Nedeľa 7.30* 9.00  
Pondelok - sobota     16.15
Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja   9.00  
Prikázaný sviatok v pracovný deň     16.15


* gréckokatolícka: býva každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci
 

Svätá spoveď

Nedeľa nespovedá sa
Všedný deň 30 minút pred svätou omšou
Prvopiatkový týždeň

+ v stredu, štvrtok a piatok od 15.15


Termíny spovedania môžu byť dočasne upravené aj v aktuálnych oznamoch.

Celebranti

8.2.2016 - 16.2.2016

 

Úmysly svätých omší

apríl 2015

1 streda 16:15 Za + švagrinú Bohuslavu a uja Mateja
2 štvrtok 16:15 ––––––
3 piatok 16:15 ––––––
4 sobota 16:15 ––––––
5 nedeľa 9:00 Poďakovanie za dar života a dar živej viery pre vnučku s rodinou
6 pondelok 9:00 Poďakovanie za dar života sestry Marty
7 utorok 16:15 Za + otca Augustína Bubáka a jeho rodičov
8 streda 16:15 Za + Imricha a Karolínu
9 štvrtok 16:15 Za + rodičov Štefana a Annu, ich syna Jozefa a zaťa Stanislava
10 piatok 16:15 Za + rodičov Jozefa a Jozefínu, ich syna Františka a manželku Tatianu
11 sobota 16:15 Za Božiu pomoc pre syna Mária
12 nedeľa 9:00 Za + otca Pavla
13 pondelok 16:15 Poďakovanie za 80 rokov života matky
14 utorok 16:15 Za uzdravenie manžela Borisa na tele i na duši a za jeho obrátenie
15 streda 16:15 Za Božiu pomoc a požehnanie pre Danicu
16 štvrtok 16:15 Za + Annu a Rudolfa Polačikových a syna Rudolfa
17 piatok 16:15 Za + brata Jozefa
18 sobota 16:15 Za + otca Antona a Štefániu
19 nedeľa 9:00 Z dar živej viery v rodine Petra a Štefana
20 pondelok 16:15 Za + manžela Imricha (nedožitých 90 rokov)
21 utorok 16:15 Za + manžela Mariána Mikuláša a rodičov
22 streda 16:15 Poďakovanie za dar života Jarmily, Michala, Juraja a požehnanie rodiny Juraja
23 štvrtok 16:15 Za + z rodu Kováčových
24 piatok 16:15 Za + manžela Zoltána a rodičov Michala a Hermínu
25 sobota 16:15 Za + Helenu
26 nedeľa 9:00 Za uzdravenie na tele i na duši v rodine Janky
27 pondelok 16:15 Za + rodičov Rudolfa a Vilmu
28 utorok 16:15 Za + starých rodičov Alexandra a Helenu, sestru Máriu a brata Adama
29 streda 16:15 Poďakovanie za 70 rokov života Evky
30 štvrtok 16:15 Za Božiu pomoc a požehnanie pre Jaroslavu a Leu

 

Sväté omše

Piešťany

Filiálka Banka

Filiálka Kocurice

Mapa