Kostol sv. Martina

Kostol sv. Martina

Sväté omše

Nedeľa 9.00    
Utorok a piatok   17.00
zimného času
18.00
letného času
Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja 9.00    
Prikázaný sviatok v pracovný deň   17.00
zimného času
18.00
letného času

 

 

Svätá spoveď

Prvopiatkový týždeň

v piatok hodinu pred svätou omšou

V ostatné dni mesiaca na požiadanie


Termíny spovedania môžu byť dočasne upravené aj v aktuálnych oznamoch.

 

Celebranti

8.2.2016 - 16.2.2016

 

Úmysly svätých omší

apríl 2015

2. apríl štvrtok 18:00 Za + rodičov Mikuláša a Margitu Chalásových a dcéru Máriu
3. apríl piatok 15:00 Veľkopiatočné obrady
4. apríl sobota 19:30 Za + Karola Hrnčára, manželku Margitu, syna Ivana a rodičov z oboch strán
5. apríl nedeľa 9:00 Za + Benedikta, manželku Emíliu sestru Antóniu a zaťa Mikuláša
6. apríl pondelok 9:00 Za + Ladislava Bédiho, syna Petra a súrodencov a rodičov z oboch strán
10. apríl piatok 18:00 Za + Ludmilu Runbintovú a otca Michala
12. apríl nedeľa 9:00 Za + Pavla Gabriša, otca Jozefa a starých rodičov z oboch strán
14. apríl utorok 18:00 Za + Silvestra a Agnešku
17. apríl piatok 18:00 Za + Jozefa Samuela, manželku Filoménu, bratov Rudolfa a Jozefa 
19. apríl nedeľa 9:00 Za + manžela Jozefa, brata Jozefa, strýka Jozefa a ich rodičov
21. apríl utorok 18:00 Za + Antona a Margitu
24. apríl piatok 18:00 Poďakovanie za dar života pre syna (40 rokov) a vnučku (5 rokov)
26. apríl nedeľa 9:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
28. apríl utorok 18:00 Za + brata Petra Gabriša, rodičov a starých rodičov z oboch strán

 

Sväté omše

Piešťany

Filiálka Banka

Filiálka Kocurice

Mapa