Kostol Nášho Pána Ježiša Krista Kráľa

Kostol Nášho Pána Ježiša Krista Kráľa

Sväté omše

Nedeľa 9.00    
Štvrtok   17.00
zimného času
18.00
letného času
Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja 9.00    
Prikázaný sviatok v pracovný deň   17.00
zimného času
18.00
letného času

 

Svätá spoveď

Prvopiatkový týždeň

vo štvrtok hodinu pred svätou omšou


Termíny spovedania môžu byť dočasne upravené aj v aktuálnych oznamoch.

Celebranti

8.2.2016 - 16.2.2016

 

Úmysly svätých omší

máj 2015

3. máj nedeľa 9:00 Za zdravie a B. pomoc v rodine
7. máj štvrtok 18:00 Za + starých rodičov, sestru, švagrov a švagrinú
10. máj nedeľa 9:00 Za + syna Milana, rodičov Jarolíma a Františku
14. máj štvrtok 18:00 Za + rodičov z oboch strán
17. máj nedeľa 9:00 Za zdravie a Božiu pomoc
21. máj štvrtok 18:00 Za + brata Jarolíma, Františku, rodičov Jozefa a Máriu
24. máj nedeľa 9:00 Za + syna Lukáška
28. máj štvrtok 18:00 Za + brata a jeho syna
31. máj nedeľa 9:00 Za + rodičov Emila a Hedvigu

 

Sväté omše

Piešťany

Filiálka Banka

Filiálka Kocurice

Mapa