Farský kostol sv. Cyrila a Metoda

Farský kostol sv. Cyrila a Metoda

Sväté omše

Nedeľa,
prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja

7.30
7.30
10.30
10.30
18.00
18.00
Pondelok - sobota,
prikázaný sviatok v pracovný deň
7.00
7.00
  18.00
18.00

 

svätá omša pre prvoprijímajúce deti: každú stredu o 18.00 (okrem prázdnin).
svätá omša pre birmovancov: každý piatok o 18.00 (okrem prázdnin).
adorácia: každý deň po rannej až do večernej svätej omše

 

Svätá spoveď

Nedeľa nespovedá sa
Všedný deň 30 minút pred svätou omšou
Prvopiatkový týždeň

- od stredy hodinu pred večernými svätými omšami
- v piatok od 16:30 hod.

Termíny spovedania môžu byť dočasne upravené aj v aktuálnych oznamoch.

Celebranti

8.2.2016 - 16.2.2016

 

Sväté omše

Piešťany

Filiálka Banka

Filiálka Kocurice

Mapa