« Späť

Životopisy svätých

Svätý Pavol Tébsky, pustovník /10. 1. 2019/ * okolo 228 Thebais, púšť pri Tébach, dnes ruiny pri Al Uqsur, Egypt † okolo 341 egyptská púšť Význam mena: malej postavy (lat.) Atribúty: havran, barly, palma, dva levy Patrón výrobcov pletených košov a rohoží

Svätý Pavol Tébsky, pustovník Sv. Pavol Tébsky sa narodil pravdepodobne v roku 228 v Tébach v Hornom Egypte za vlády Septima Severa vo veľmi bohatej rodine. Vďaka tomu získal veľmi dobré vzdelanie. Keď mal šestnásť rokov, obaja rodičia zomreli. Zostal sám so svojou staršou sestrou. Zdedili obrovský majetok. Medzitým sa však k moci dostal Décius, ktorý začal strašné prenasledovanie kresťanov. Pavlov švagor, pohan, chcel získať jeho majetok, a tak ho udal, že je kresťan. Keď sa to Pavol dozvedel, opustil Téby a odišiel na púšť, kde chcel prečkať prenasledovanie. Po dlhej ceste našiel jaskyňu, pri ktorej rástla palma a vyvierala voda. Zostal tam. Zapáčilo sa mu tam natoľko, že sa rozhodol zostať tam do konca života. Žil prísnym životom v odriekaní a stálej modlitbe. Nevedel nič o dejinách a o tom, čo sa deje vo svete. Jeho prvý životopisec sv. Hieronym uvádza, že každý deň mu havran nosil chlieb. Na sklonku života ho navštívil sv. Anton, ktorý sa cez Božie vnuknutie dozvedel, že ďaleko v púšti žije v spojení s Bohom človek, ktorý sa zriekol všetkého pozemského. Stretli sa a nadšene sa rozprávali o Božích veciach. Po niekoľkých dňoch mu Pavol povedal: „Anton, Pán Boh mi poslal teba, aby si ma pochoval. Pochovaj ma s plášťom, ktorý ti daroval biskup Atanáz, keď si ho bol navštíviť v Alexandrii. Choď ho vziať a hneď sa vráť!“ Anton odišiel a keď prišiel medzi svojich učeníkov, so slzami v očiach im hovoril, že stretol súpera Jána Krstiteľa, človeka, ktorý žije ako on. Napriek tomu, že sa ponáhľal, Pavla už nenašiel živého. Zomrel vo veku stotrinásť rokov. Neostávalo mu teda nič iné, len ho pochovať. Datuje sa to do roku 341. Prvý životopis o ňom napísal sv. Hieronym asi 50 rokov po jeho smrti. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie