« Späť

Z dnešného evanjelia

Všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli /11. 2. 2019/

Evanjelista zaznamenal, že ľudia sa rozbehli po celom okolí. Rozbehli sa – a naďalej sa rozbiehajú. Rozbiehali sa hľadajúc uzdravenie. I dnes sa rozbiehajú po lekároch, ambulanciách a lekárňach, po bionergoterapeutoch a mastičkároch, rozbiehajú sa hľadať správnu diagnózu a účinný liek. A ostatne, nielen hľadať lieky, lebo aj hľadať lepšie životné podmienky, hľadať dobrú prácu, materiálne úspechy a zisk; sú rozbehaní až po hranice infarktu – a často je to jediný výsledok ich behania. Behanie, naháňanie, lietanie – sa stalo chorobou súčasného človeka, a táto choroba ho ničí účinnejšie než všetky iné choroby. To, prečo sa rozbiehali ľudia z Evanjelia – bolo stretnutie s Kristom; zbiehali sa tam, kde zistili jeho prítomnosť. Od takéhoto behania sme oslobodení. Kristovu prítomnosť, živú a osobnú, môžeme zistiť na každom kroku, v dosahu ruky. Pozorujeme ako ľudia v mestách, a tiež na dedinských sídliskách, pri tom svojom každodennom behaní sa skoro priam dotýkajú kostola, otvoreného pre nich hneď pri ceste, na ulici, ale ľahostajne obchádzajú otvorené dvere; veria naozaj títo ľudia v skutočnú prítomnosť Krista na tomto mieste? Zdržať sa na dve-tri minúty určite by nebolo žiadnou stratou; naopak, bolo by ziskom. Nedostáva sa vtedy k nám výzva: Poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a unaháňaní...? Pri takomto stretnutí jeho otvoreného srdca s našou vierou a dôverou, stal by sa pre nás aspoň v nejakej miere Radcom, našou pomocou, vydýchnutím, uspokojením a, možnože, i uzdravením – a naše naháňanie by nebolo také dramatické či priam tragické. Psychológ svetovej slávy (V. Frankl) hovorí, že tragédiou dnešného človeka sa stalo to, že sa nevie zastaviť... Ostatne, ide nielen o takéto zastavenie sa v pravú chvíľu v kostole (či v jeho predsieni); možno aj treba akosi zabrzdiť to naše naháňanie kvôli chvíľke zamyslenia sa pri modlitbe (desiatok ruženca, úryvok zo Svätého písma, večerné spytovanie svedomia), keď myseľ sa môže upriamiť tam, kde sú konečné hranice nášho naháňania. Požehnaná je možnosť zastaviť sa pri Kristovi vo chvíli sv. prijímania, kde nadväzujem s ním dôverný kontakt bez nervózneho behania po celom okolí. ZDROJ:www.homily-service.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie