« Späť

Životopisy svätých

Svätá Katarína Švédska, rehoľníčka /24. 3. 2019/ * okolo 1331 Švédsko † 24. marec 1381 Vadstena, Švédsko Význam mena: čistá (gr.) Patrónka pri ťažkostiach tehotenstiev, pri povodniach

Svätá Katarína Švédska, rehoľníčka Sv. Katarína Švédska bola dcérou svätej Brigity Švédskej. Narodila sa okolo roku 1331. Bola vydatá a spolu so svojim manželom Edgarom, šľachticom, sa rozhodli žiť v zdržanlivosti – ako brat a sestra. Katarína roku 1348 odišla do Ríma za svojou matkou, ktorá tam bola od smrti svojho manžela. Krátko po odchode Kataríny zomrel aj jej manžel Edgar. Nasledujúcich dvadsaťpäť rokov strávila Katarína so svojou matkou Brigitou v Ríme, odkiaľ podnikli viaceré púte, vrátane Jeruzalema. Keď neboli na žiadnej púti, trávili dni v modlitbe, rozjímaní, vyučovali deti náboženstvo a starali sa o chorých. Katarína však bola takmer neustále v pozornosti roztopašných mladých mužov, ktorí ju chceli zviesť. Vždy sa jej podarilo nejako uniknúť. Jej matka, sv. Brigita zomrela podľa tradície 23. júla 1373. O rok nato sa Katarína odobrala z Ríma do rodného Švédska. Zobrala so sebou aj pozostatky svojej matky. Namiesto nej sa stala predstavenou rehole Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorú založila sama Brigita vo Vadstene na pobreží jazera Vättern v južnom Švédsku. Katarína zomrela v povesti svätosti 24. marca 1381. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie